Rozhodnutí, který typ studie pohybu použít

Používejte nástroj Animace pro vytvoření animací pohybu, který nevyžaduje zahrnutí fyzikálních vlastností nebo gravitace.

Používejte nástroj Základní pohyb k vytvoření simulací pohybu, jenž berou v úvahu fyzikální vlastnosti, kolize a gravitaci.

Používejte Motion Analysis ke spuštění výpočetně náročných simulací, které zohledňují fyzikální aspekty pohybu sestavy. Tento nástroj je výpočetně nejnáročnější ze všech tří možností. Čím lépe rozumíte fyzikálním aspektům požadovaného pohybu, tím docílíte lepších výsledků. Používejte Motion Analysis ke spuštění studií analýzy dopadu ke zjištění reakce součásti na různé typy sil.