Přehled prvků Motion Study

Pomocí prvků Motion Study můžete modelovat pohyb součásti, nebo sestavy.

Dostupné prvky:

Motory
Gravitace (pouze pro Motion Analysis a Základní pohyb)
Pružiny (pouze pro Motion Analysis a Základní pohyb)
Tlumiče (pouze pro Motion Analysis)
Síly (pouze pro Motion Analysis)
Tool_3DContact.gif Kontakt (pouze funkce Motion Analysis a Základní pohyb)
Následující prvky slouží k modelování vlastností vazeb v pohybové studii:
  • Tření
  • Pouzdra

Motory

Pomocí motorů můžete v pohybových studiích aplikovat pohyb na součásti bez uvážení fyzikálních vlastností a setrvačnosti. Pohyb poháněný motorem nahrazuje pohyb způsobený jakýmkoliv jiným prvkem Motion Study. Jakýkoliv prvek, který odporuje pohybu motoru, zvyšuje spotřebu energie motoru, ale nezpomaluje jeho činnost. Tento efekt lze vidět například ve výsledcích Motion Analysis. Avšak, pokud nějaký prvek způsobí změnu směru otáčení motoru, bude se motor otáčet v novém směru. Pohyb motoru můžete vybrat z řady definovaných typů motorů, nebo můžete použít matematické výrazy.

Prvky síly

Prvky síly nezabraňují, nebo nepředepisují pohyb. Proto nepřidávají ani neodstraňují stupně volnosti z modelu. Síly mohou odporovat pohybu, nebo způsobit pohyb.

Nástroj Pohybové studie poskytuje následující typ prvků síly:
  • Gravitace.
  • Pružiny, tlumiče, tření a pouzdra. Síly jsou aplikovány na translační pružiny, torzní pružiny, translační tlumiče, torzní tlumiče, statické tření, dynamické tření, tření v kloubu a pouzdra.
  • Síly. Aplikované síly v SOLIDWORKS Motion definují zatížení a posunutí dílů tak, aby se pohybovaly v určitých směrech. Musíte vybrat typ funkce síly a její hodnoty parametrů. Můžete také použít matematické výrazy. Můžete použít kombinace Lineární síly nebo Torzní.
  • Kontakt. Síly jsou vygenerovány mezi dotýkajícími se součástmi, nebo jsou součásti omezeny tak, aby se nepřetržitě dotýkaly. Definujte kontakt, aby součásti do sebe nenarážely během pohybové analýzy.