Kontakt součástí

Kontakt součásti lze v pohybové studii modelovat, jestliže dochází ke kolizi, odvalení nebo posunutí součástí. Kontakt můžete též použít k usměrnění součástí tak, aby se v průběhu pohybové studie dotýkaly.

Kontakt použijte též v případě, kdy chcete použít sílu, která předchází vzájemnému procházení jednotlivých součástí v průběhu výpočtu pohybu.

Trojrozměrný kontakt objemového těla

Definovat můžete objemové tělo mezi sadou součástí nebo kontakt mezi dvěma skupinami součástí.

Dvojrozměrný kontakt typu křivka na křivku

Pro studie analýzy pohybu definujte kontakt křivka křivka na křivku v případech, kdy můžete používat křivky ke specifikaci kontaktu mezi součástmi. V průběhu pohybu též můžete též omezit průběžný kontakt mezi křivkami.

Pro studie pohybové analýzy, můžete třecí síly realizovat pomocí vlastností materiálu součásti, když definujete kontakt součásti. Nebo můžete explicitně určit dynamické nebo statické síly a elastické vlastnosti.