Detekce kolizí

Pomocí nástroje Pohybové studie můžete při pohybu dílů zjistit kolize v návrhu. Je možné zkontrolovat jakékoliv součásti modelu sestavy SOLIDWORKS, i když nejsou součástí pohybové studie.

Pomocí detekce kolizí můžete zjistit následující:
 • Kolize mezi vybranými součástmi při pohybu sestavy.
 • Místo první kolize mezi vybranými součástmi. Sestava je přesunuta do pozice, ve které dochází ke kolizi.

Návod na spuštění detekce kolizí mezi součástmi:

 1. Ve stromu MotionManager klepněte pravým tlačítkem na sestavu a vyberte Kontrola vzájemného působení.
  Zobrazí se dialogové okno Zjistit kolize.
 2. Klepněte na grafickou plochu a vyberte alespoň dvě součásti, které se zobrazí v poli Díly a rámečky.
 3. Nastavte Počáteční rámeček, který se bude používat jako počáteční pozice pro detekci kolizí.
 4. Nastavte Koncový rámeček, který se bude používat jako koncová pozice pro detekci kolizí.
 5. Přírůstek nastaví přírůstek mezi kontrolovanými rámečky. Nastavíte-li například přírůstek na 2, bude zkontrolován každý druhý rámeček, počínaje rámečkem nastaveným jako Počáteční rámeček.
 6. Výběrem Najít teď začněte detekci kolizí.
  Na seznamu níže se zobrazí zjištěné kolize. Zobrazí se rámeček, čas simulace, díly způsobující kolizi a velikost kolize. Vyberete-li číslo v Rejstříku kolizí, aktivují se tlačítka DetailyZoom na výběr :
  • Klepnutím na Detaily se zobrazí více informací o kolizi.
  • Klepnutím na dojde k přiblížení na místo, ve kterém dochází ke kolizi.
 7. Je-li potřeba, klepnutím na Zastavit zastavte detekci.
 8. Klepnutím na Hledat znovu zrušíte všechny výběry a můžete vybrat nové součásti.