Dialogové okno Zjistit kolize

Zjistěte kolize za pohybu součástí.

Okno Zjistit kolize otevřete takto:

Ve stromu MotionManager klikněte pravým tlačítkem na sestavu a vyberte možnost Kontrola vzájemného působení.

Záložka Díly a rámečky

Vyberte díly k otestování Vyberte součásti pro detekci kolizí. Každý pár součástí je zkontrolován, pokud součásti nenáleží do stejného dílu mechanizmu.
Počáteční rámeček Zadejte první rámeček simulace jako počátek detekce kolizí.
Koncový rámeček Zadejte poslední rámeček simulace pro detekci kolizí.
Přírůstek Zadejte přírůstek rámečků pro detekci kolizí.
Najít teď Spustí detekci kolizí.
Zastavit Zastaví detekci kolizí.
Hledat znovu Zruší výběr vybraných dílů a umožní nový výběr.

Výsledky detekce kolizí

Pro každou kolizi zobrazí její rámeček, čas simulace, součásti dílu a velikost. Vyberete-li kolizi, zobrazí se rámeček spolu s geometrií kolize a vymezovacím rámečkem.

  Detaily Ze seznamu výsledků vyberte kolizi a klepnutím na Detaily zobrazte velikost, oblast a vymezovací rámeček příslušné kolize.
Zoom na vybrané Přiblíží na geometrii vybrané kolize.