Dialog Možnosti pokročilé pohybové analýzy

V tomto dialogu můžete zvolit upřesňující integrační možnosti.

Postup otevření dialogové okna Upřesňující možnosti pohybové analýzy:

Klikněte na Vlastnosti pohybové studie (panel nástrojů MotionManager) a pod položkou Analýza pohybu klikněte na Upřesňující možnosti.

Typ integrátoru Specifikuje integrační metodu, kterou můžete zvolit pro interpolaci pomocí řešiče SOLIDWORKS Motion:
  • GSTIFF (výchozí)
  • SI2_GSTIFF
  • WSTIFF
Maximum iterací Specifikuje maximální počet iterací číselného integrátoru při hledání řešení pro daný časový krok. Pokud program tento limit překročí, bude nahráno selhání konvergence. Výchozí hodnota je 25.
Velikost počátečního kroku integrátoru Specifikuje velikost prvního integračního kroku použitého integrátorem s variabilním krokem. Velikost počátečního kroku integrátoru ovládá rychlost spuštění integrační metody a její počáteční přesnost. Simulaci můžete příště spustit rychleji zvýšením této hodnoty.
Minimální velikost kroku integrátoru Zadejte dolní mez integračního kroku. Zvýšením této hodnoty můžete snížit dobu simulace.
Maximální velikost kroku integrátoru Zadejte horní mez integračního kroku. Tato hodnota je důležitá, pokud integrační metoda nezaznamená krátké události, jako například nárazy. Nastavte tuto hodnotu na stejné pořadí jako krátké události. Pokud je tato hodnota příliš vysoká, mohly by být některé události v simulaci ignorovány.
Nové Jakobiho ohodnocení Specifikuje, jak často je matrice znovu vyhodnocena. Častější nové hodnocení znamená přesnější simulaci, na úkor delší doby simulace. Pokud se model v čase výrazně nemění, můžete nastavit nižší hodnotu možnosti Jakobiho ohodnocení.