Export pohybové studie do softwaru ADAMS

Můžete vytvořit soubor datové sady ADAMS (.adm) pohybové studie typu Motion Analysis. Exportovaná data ADAMS obsahují soubory .xmt_bin pro geometrii dílů a prvky pro pohybové studie uvedené ve stromu MotionManager.

Chcete-li exportovat pohybovou studii typu Motion Analysis do softwaru ADAMS:

  1. Klepněte pravým tlačítkem na sestavu nejvyšší úrovně ve stromu MotionManager a zvolte Exportovat do ADAMS.
  2. Zadejte název souboru a klepněte na Uložit.
    Nemůžete exportovat manipulace klíčového bodu pro pohybové nástroje, jako jsou síly, motory nebo kontakt, a nemůžete exportovat potlačení prvků. Chcete-li pro tyto případy vidět exportovaná data ADAMS, můžete upravit exportovaný soubor .adm a nahradit příkazy "FUNCTION=USER(.)" pomocí dummy výrazu ADAMS, jako například "FUNCTION=30*TIME".