Použití vazeb v animacích

Pomocí vazeb můžete omezit pohyb mezi součástmi pro účely pohybových studií. Pro vazby vzdálenosti a úhlu můžete nastavit hodnoty a pak je změnit pro různé body v animaci.

Například, můžete přidat úhlovou vazbu a tím omezit umístění součásti na úhel 30°. Pomocí pohybové studie můžete animovat hodnotu vazby od 15° do 45° během určité doby, a podle toho pohybovat součástí.