Skrýt obsah

Kontrola kvality sítě

Kvalita sítě hraje klíčovou roli v přesnosti výsledků. Software měří kvalitu elementů v síti pomocí dvou důležitých kontrol.

Kontrola poměru stran

U objemové sítě dosáhnete číselné přesnosti nejlépe pomocí sítě s jednotnými dokonalými tetraedrickými elementy se stejně dlouhými hranami. U obecné geometrie není takovou síť dokonalých tetraedrických elementů možné vytvořit. Z důvodů malých hran, zakřivené geometrie, tenkých prvků a ostrých rohů mohou některé vytvořené elementy mít některé hrany mnohem delší než jiné. Pokud se délky hran elementů značně liší, přesnost výsledku se snižuje.

Poměr stran dokonalého tetraedrického elementu se používá jako základ pro výpočet poměrů stran jiných elementů. Poměr stran elementu je definován jako poměr mezi nejdelší hranou a nejkratší kolmicí z vrcholu na plochu na opačné straně, normalizovaný vzhledem k dokonalému čtyřúhelníku. Poměr stran dokonalého tetraedrického elementu je 1,0. Kontrola poměru stran předpokládá, že čtyři rohové uzly jsou spojeny rovnými hranami. Kontrolu poměru stran používá program pro kontrolu kvality sítě automaticky.

Příklad

Element s poměrem stran blízko 1,0 Element s velkým poměrem stran

Jakobiho body

Parabolické elementy mohou mapovat zakřivenou geometrii mnohem přesněji než lineární elementy stejné velikosti. Uzly uprostřed hranic elementu se vloží na skutečnou geometrii modelu. U extrémně ostrých nebo zakřivených hranic mohou při vložení těchto uzlů na skutečnou geometrii vzniknout deformované elementy se vzájemně se protínajícími hranami. Jakobiho hodnota extrémně deformovaného elementu se stane zápornou. Element se zápornou hodnotou způsobí zastavení analýzy.

Jakobiho kontrola je založena na množství bodů v každém elementu. Software nabízí možnost založení kontroly Jakobiho na 4, 16, 29 Gaussových bodech nebo v uzlech.

Při řešení statických problémů pomocí p-metody se doporučuje nastavit kontrolu Jakobiho na volbu V uzlech.

Jakobiho poměr parabolického tetraedrického elementu se všemi středovými uzly přesně uprostřed rovných hran je 1,0. Jakobiho poměr se zvyšuje zároveň s rostoucím zakřivením hran. Jakobiho poměr v bodě v elementu umožňuje měření stupně zkreslení elementu na tomto místě. Software vypočítá Jakobiho poměr ve vybraném množství Gaussových bodů pro každý tetraedrický element. Podle nahodilých studií se za přijatelný Jakobiho poměr obvykle považuje hodnota čtyřicet nebo méně. Software automaticky upraví umístění středních uzlů zkreslených elementů, aby všechny elementy Jakobiho kontrolou prošly.

U skořepin vyššího řádu používá Jakobiho kontrola 6 bodů umístěných v uzlech.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Kontrola kvality sítě
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.