Skrýt obsah

Objemová síť

Při tvorbě sítě dílu nebo sestavy s objemovými elementy software vytvoří jeden z následujících typů prvků podle aktivních možností sítě ve studii:

Konceptová kvalita sítě Při tvorbě sítě se generují lineární tetraedrické objemové elementy.
Vysoce kvalitní síť Při tvorbě sítě se generují parabolické tetraedrické objemové elementy.

Lineární elementy se také nazývají elementy prvního nebo nižšího řádu. Parabolické elementy se nazývají prvky druhého nebo vyššího řádu.

Lineární tetraedrický element je definován čtyřmi rohovými uzly spojenými šesti rovnými hranami. Parabolický tetraedrický element je definován čtyřmi rohovými uzly, šesti středovými uzly a šesti hranami. Následující obrázky znázorňují schematické výkresy lineárních a parabolických tetraedrických objemových elementů.

Lineární objemový element Parabolický objemový element

Obecně při stejné hustotě sítě (počtu elementů) získáte při použití parabolických elementů lepší výsledky než u lineárních, protože: 1) přesněji reprezentují zakřivené hranice a 2) nabízí lepší matematické aproximace. Parabolické elementy však vyžadují více výpočetních zdrojů než lineární.

U konstrukčních problémů má každý uzel v objemovém elementu tři stupně volnosti, které představují posunutí ve třech ortogonálních směrech. Software pro formulaci problému používá směry X, Y a Z globálního kartézského souřadného systému.

U teplotních problémů má každý uzel jeden stupeň volnosti (teplotu).

CAD model dílu Síť modelu s tetraedrickými elementy
Pro konečnou analýzu se doporučuje síť ve vysoké kvalitě.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Objemová síť
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.