Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand Přestup z 2D na 3DPřestup z 2D na 3D
Expand SestavySestavy
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Designové studie v SOLIDWORKSDesignové studie v SOLIDWORKS
Expand Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Datová komunikace SLDXMLDatová komunikace SLDXML
Expand Import a exportImport a export
Expand Zobrazení modeluZobrazení modelu
Expand Navrhování foremNavrhování forem
Expand Studie pohybuStudie pohybu
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand DílyDíly
Expand MateriályMateriály
Expand Vícetělové dílyVícetělové díly
Expand Řízení dílůŘízení dílů
Expand Použití stavů zobrazení v dílechPoužití stavů zobrazení v dílech
Collapse PrvkyPrvky
Panel nástrojů Prvky
Expand Vztahy rodičů a potomkůVztahy rodičů a potomků
Použití nástrojů k odebrání
Základní informace o správci SelectionManager
Výběr prvku na základě počtu stran
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Typy ukončení
Expand Zmrazení prvkuZmrazení prvku
Expand Chybějící reference na původní polohuChybějící reference na původní polohu
Expand OhraničeníOhraničení
Zkosení
Expand KřivkyKřivky
Expand OdebráníOdebrání
Expand Prvky dělících křivek, které obsahují chyby, zobrazené ve varování.Prvky dělících křivek, které obsahují chyby, zobrazené ve varování.
Kopule
Expand ÚkosyÚkosy
Expand Prvky vzniklé vysunutímPrvky vzniklé vysunutím
Expand Montážní prvkyMontážní prvky
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaobleníZaoblení
Expand OhybyOhyby
Expand Volné tvaryVolné tvary
Expand DíryDíry
Expand ProlisyProlisy
Expand Prvky knihovnyPrvky knihovny
Collapse Spojení profilůSpojení profilů
Vytváření spojení profilů
Expand Synchronizace spojení profilůSynchronizace spojení profilů
Přidávání profilů
Odstraňování profilů
Expand Práce s profilyPráce s profily
Příklad náhledu sítě ve spojení profilů
Doporučení pro Spojení profilů s vodícími křivkami
PropertyManager Spojit profily
Expand Pole a zrcadleníPole a zrcadlení
Expand Prvky vzniklé otočenímPrvky vzniklé otočením
Expand ŽebraŽebra
Expand MěřítkaMěřítka
Expand SkořepinySkořepiny
Expand PlochyPlochy
Expand TaženíTažení
Expand ZesílitZesílit
Expand Nástroje pro prvkyNástroje pro prvky
Nabalení
Expand Referenční geometrieReferenční geometrie
Expand Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand Plechové dílyPlechové díly
Expand Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SkicováníSkicování
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerováníTolerování
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand SvařováníSvařování
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Řešení potížíŘešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah

PropertyManager Spojit profily

Nastavte možnosti správce PropertyManager na základě typu spojení profilů.

PropertyManager otevřete jedním z následujících způsobů:

  • Klepněte na možnost Přidání spojením profilů (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Přidání > Spojit profily.
  • Klepněte na možnost Odebrání spojením profilů (panel nástrojů Prvky) nebo Odebrat > Spojení profilů > Vložit.
  • Klepněte na možnost Povrch spojený z profilů (panel nástrojů Povrchy) nebo Vložit > Povrch > Spojení profilů.

Profily

Profil Určuje profily použité k vytvoření spojení profilů. Vyberte profily skici, plochy nebo hrany pro spojení. Spojení profilů jsou vytvořeny na základě výběru profilů.
Na každém profilu vyberte bod, ze kterého má požadovaná trasa spojení profilů vycházet.
NahoruDolů Upraví pořadí profilů. Vyberte profil Profil a upravte pořadí profilu.
Pokud náhled spojení profilů zobrazuje nevhodné spojení profilů, vyberte skici znovu nebo změňte jejich pořadí pro spojení různých bodů profilů.

Počáteční/koncová omezení

Počáteční omezeníKoncové omezení Pomocí omezení ovládá tečnost v počátečním a koncovém profilu. Vyberte jednu z následujících možností:

Výchozí

(Tato možnost je dostupná pro minimálně tři profily.) Přibližně narýsuje parabolu mezi prvními a posledními profily. Dotyk této paraboly řídí spojení profilů, výsledkem čehož je předvídatelnější a přirozenější povrch spojení profilů v případě, že nejsou určeny odpovídající podmínky.

Žádná

Žádné omezení tečnosti (nulové zakřivení) není použito.

Směrový vektor

Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Vyberte možnost Směrový vektor a poté nastavte Úhel úkosuDélku počáteční tečnosti nebo Délku koncové tečnosti.

Kolmo k profilu

Použije omezení tečnosti kolmosti v počátečním a koncovém profilu. Zadejte Úhel úkosu a Délku počáteční tečnosti nebo Délku koncové tečnosti.

Tečnost k ploše

(K dispozici při připojování prvku hranice ke stávající geometrii.) Přilehlé plochy jsou tečné ve vybraném počátečním nebo koncovém profilu.

Křivost k ploše

(K dispozici při připojování prvku hranice ke stávající geometrii.) Vytvoří hladký a vizuálně příjemný povrch s nepřetržitou křivostí na vybraném počátečním nebo koncovém profilu.

Náhled výplně, na kterou nebylo aplikováno počáteční ani koncové omezení

Je použita výplň s Křivost k ploše

Další plocha (Dostupné s možnostmi Tečnost k ploše nebo Křivost k ploše vybranými pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení) Přepne výplň mezi plochami, které jsou k dispozici.
Směrový vektor (Dostupné s možností Směrový vektor vybranou pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení) Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Výplň je tečná k vybrané lineární hraně nebo ose, nebo k normále vybrané roviny. Směrový vektor také můžete vybrat pomocí páru vrcholů.
Úhel úkosu (Dostupné s možnostmi Směrový vektor nebo Kolmo k profilu vybranými pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení) Použije úhel úkosu v počátečním a koncovém profilu. V případě potřeby klepněte na Opačný směr. Úhel úkosu také můžete použít podél vodících křivek.
Délka počáteční tečnostiDélka koncové tečnosti (Není dostupné s možností Žádný vybranou pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení) Ovládá velikost vlivu na výplň. Vliv délky tečny je omezen jen k dalšímu řezu. V případě potřeby klepněte na Obrátit směr tečny.
Použít pro všechny Zobrazí jeden ovladač pro všechna omezení celého profilu. Chcete-li zobrazit více ovladačů, které umožňují ovládání jednotlivých úseků, odstraňte zaškrtnutí této možnosti. Přetáhnutím ovladačů upravte délku tečny.
Aplikovat na všechny zapnuto

Omezení v celém profilu řídí jediný ovladač.

Aplikovat na všechnyVypnuto

V profilu je k dispozici několik ovladačů, které řídí váhu omezení v jednotlivých částech daného profilu.

Řídící křivky

  Vliv vodící křivky Ovládá vliv vodících křivek na výplň.

Příklad: Dva profily a jedna vodící křivka

Vyberte jednu z následujících možností:

Vodítko k dalšímu

Prodlouží vliv vodící křivky jen k další vodící křivce.

K dalšímu virtuálnímu vrcholu

Prodlouží vliv vodící křivky jen k dalšímu virtuálnímu vrcholu. Vrchol je pevný roh profilu. Každé dvě styčné entity skici, které nemají společnou tečnu nebo stejnou vzájemnou křivost, definují vrchol.

Hrana k dalšímu

Prodlouží vliv vodicí křivky jen k další vodicí křivce.

Globální

Prodlouží vliv vodící křivky na celou výplň.

Řídící křivky Vyberte vodící křivky pro kontrolu výplně.
NahoruDolů Upraví pořadí vodících křivek. Vyberte profil Vodící křivku a upravte pořadí profilu.
  Typ tečnosti vodící křivky Ovládá tečnost v místě, kde se vodící křivky stýkají s výplní. Vyberte jednu z následujících možností:

Žádný

Žádné omezení tečnosti není použito.

Kolmo k profilu

Použije omezení tečnosti kolmosti k rovině vodící křivky. Nastaví Úhel úkosu.

Vektor směru

Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Vyberte možnost Směrový vektor a poté nastavte Úhel úkosu.

Tečnost k ploše

(Možnost je k dispozici, jestliže vodící křivka leží na hraně stávající geometrie.) Přidá boční tečnost mezi přilehlé plochy, které leží podél trasy vodící křivky a tím vytvoří hladký přechod mezi přilehlými hranami.

K dosažení nejlepších výsledků by profily měly být také tečné k plochám tečnosti v bodě, kde se daný profil setkává s vodící křivkou. Ideální tolerance má hodnotu 2 stupně nebo menší. Můžete použít profily se spojovacími body až o 30 stupňů odchýlenými od tečnosti – nad touto hodnotou se již výplň nezdaří.

  Směrový vektor (Dostupné s možností Směrový vektor vybranou pro Typem tečnosti vodící křivky). Použije omezení tečnosti na základě vybrané entity použité jako směrový vektor. Výplň je tečná k vybrané lineární hraně nebo ose, nebo k normále vybrané roviny.
  Úhel úkosu (Dostupné s možnostmi Směrový vektor nebo Kolmo k profilu vybranými pro Počáteční omezení nebo Koncové omezení). Použije úhel úkosu ve výplni podél vodící křivky, pokud je to geometricky možné. V případě potřeby klepněte na Opačný směr.

Parametry osy

Osa Určuje tvar výplně pomocí osy. Vyberte skicu v grafické ploše.
Osy mohou existovat spolu s vodícími křivkami.
  Počet řezů Přidá řezy mezi profil a kolem osy. Počet řezů upravíte posuvníkem.
Zobrazit řezy Zobrazí řezy výplní. Klepnutím na šipky řezy zobrazíte. Můžete také zadat číslo řezu a klepnutím na Číslo řezu k tomuto řezu přeskočit.

Skicovací nástroje

Pomocí Správce výběru vyberte entity skici.

  Přetáhnout skicu Zapne režim přetahování. Při úpravách prvku spojení profilů můžete přetáhnout jakýkoliv úsek 3D skici, bodů nebo rovin ze 3D skici, ze které byly definovány obrysy pro vytvoření spojení profilů. 3D skica bude aktualizována při přetažení. 3D skicu můžete také upravit a okótovat obrysy pomocí nástrojů pro kótování. Náhled spojení profilů bude aktualizován při přetažení konců nebo když upravíte kóty 3D skici. Chcete-li ukončit režim přetažení, klepněte znovu na možnost Přetáhnout skicu nebo na jiný seznam výběru ve správci PropertyManager. Video: Přetažení skici ve spojení profilů
Tlačítko undo.png Zpět Přesunout skicu Anuluje předcházející přetažení skici a vrátí náhled do původního stavu. Můžete anulovat několik přetažení nebo úprav kótování.

Tenkostěnný prvek

Vyberte pro tenkostěnnou výplň.

Typ tenkostěnného prvku Nastaví typ tenkostěnné výplně. Vyberte jednu z následujících možností:

Jednosměrný

Vytvoří tenkostěnný prvek v jednom směru od profilů pomocí hodnoty Tloušťky. V případě potřeby klepněte na Opačný směr.

Symetrický

Vytvoří tenkostěnný prvek v obou směrech od profilů pomocí zadání stejné hodnoty Tloušťka v obou směrech.

Dvousměrný

Vytvoří tenkostěnný prvek v obou směrech od profilů. Nastavte jednotlivé hodnoty pro TloušťkuTloušťkudim_lin_t2,png.

Možnosti

Sloučit tečné plochy Způsobí, že jsou v případě tečnosti odpovídajících segmentů spojených profilů povrchy ve výsledném spojení také tečné. Plochy, které lze znázornit jako rovinu, válec nebo kužel, jsou zachovány. Ostatní přilehlé plochy jsou sloučeny a řezy jsou aproximovány. Oblouky skici mohou být převedeny na splajny.
  Profil skici s náhledem
  Výplň bez použití možnosti Sloučit tečné plochy
  Výplň s použitím možnosti Sloučit tečné plochy
Uzavřít spojení profilů Vytvoří uzavřené tělo ve směru výplně. Poslední skica se tak automaticky spojí s první skicou.
  Výplň se zrušeným zaškrtnutím možnosti Uzavřít spojení profilů
  Výplň se zaškrtnutím možnosti Uzavřít spojení profilů
Zobrazit náhled Zobrazí stínovaný náhled výplně. Chcete-li, aby se zobrazily jen vodící křivky a trasa, zrušte zaškrtnutí políčka této možnosti. Dále můžete klepnout pravým tlačítkem a v místní nabídce přepnout mezi možnostmi Průhledný náhledNeprůhledný náhled.
  Průhledný náhled
  Neprůhledný náhled
Sloučit výsledek Způsobí sloučení všech prvků výplně. Pokud nechcete sloučit všechny prvky výplně, odstraňte zaškrtnutí políčka této možnosti.

Zobrazení křivosti

Náhled sítě Použije na vybrané plochy náhled sítě, který lépe znázorňuje tvar povrchu.
Hustota sítě Tato možnost je k dispozici jen tehdy, je-li vybrána možnost Náhled sítě.

Upraví počet čar dané sítě.

Zebří pruhy Zobrazí zebří pruhy, které zvýrazňují záhyby nebo povrchové vady.
Křivost Aktivuje zobrazení křivosti povrchu.

Vyberte alespoň jednu z těchto možností:

Směr č.&1

Přepne zobrazení vrcholů křivosti podél Směru č.1.

Směr č.&2

Přepne zobrazení vrcholů křivosti podél Směru č.2.

Vyberete-li pro kterýkoli směr možnost Upravit barvu, můžete změnit barvu zobrazení křivosti.

Měřítko Tato možnost je k dispozici, je-li vybrána možnost Křivost.

Upraví velikost vrcholů křivosti.

Hustota: Tato možnost je k dispozici, je-li vybrána možnost Křivost.

Upraví počet čar zobrazení vrcholů křivosti.

Rozsah prvku

Určuje, která těla by měl prvek ovlivňovat.Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Spojit profily
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.