Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand Přestup z 2D na 3DPřestup z 2D na 3D
Expand SestavySestavy
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Designové studie v SOLIDWORKSDesignové studie v SOLIDWORKS
Expand Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Datová komunikace SLDXMLDatová komunikace SLDXML
Expand Import a exportImport a export
Expand Zobrazení modeluZobrazení modelu
Expand Navrhování foremNavrhování forem
Expand Studie pohybuStudie pohybu
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand DílyDíly
Expand MateriályMateriály
Expand Vícetělové dílyVícetělové díly
Expand Řízení dílůŘízení dílů
Expand Použití stavů zobrazení v dílechPoužití stavů zobrazení v dílech
Collapse PrvkyPrvky
Panel nástrojů Prvky
Expand Vztahy rodičů a potomkůVztahy rodičů a potomků
Použití nástrojů k odebrání
Základní informace o správci SelectionManager
Výběr prvku na základě počtu stran
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Typy ukončení
Expand Zmrazení prvkuZmrazení prvku
Expand Chybějící reference na původní polohuChybějící reference na původní polohu
Expand OhraničeníOhraničení
Zkosení
Expand KřivkyKřivky
Expand OdebráníOdebrání
Expand Prvky dělících křivek, které obsahují chyby, zobrazené ve varování.Prvky dělících křivek, které obsahují chyby, zobrazené ve varování.
Kopule
Expand ÚkosyÚkosy
Expand Prvky vzniklé vysunutímPrvky vzniklé vysunutím
Expand Montážní prvkyMontážní prvky
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaobleníZaoblení
Expand OhybyOhyby
Expand Volné tvaryVolné tvary
Expand DíryDíry
Expand ProlisyProlisy
Expand Prvky knihovnyPrvky knihovny
Expand Spojení profilůSpojení profilů
Expand Pole a zrcadleníPole a zrcadlení
Expand Prvky vzniklé otočenímPrvky vzniklé otočením
Expand ŽebraŽebra
Expand MěřítkaMěřítka
Expand SkořepinySkořepiny
Expand PlochyPlochy
Collapse TaženíTažení
Vytvoření tažení
PropertyManager Tažení po křivce
Typ orientace/natočení – použít trasu
Doporučení pro Tažení s vodícími křivkami
Expand ZesílitZesílit
Expand Nástroje pro prvkyNástroje pro prvky
Nabalení
Expand Referenční geometrieReferenční geometrie
Expand Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand Plechové dílyPlechové díly
Expand Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SkicováníSkicování
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerováníTolerování
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand SvařováníSvařování
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Řešení potížíŘešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah

PropertyManager Tažení po křivce

Nastavte možnosti správce PropertyManager Táhnout po křivce na základě typu tažení po křivce.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

Naskicujte profil a dráhu a klepněte na nabídku Přidáním tažením po křivce (panel nástrojů Prvky), na Odebrání tažením po křivce (panel nástrojů Prvky) nebo na Tažený povrch (panel nástrojů Povrchy).

Profil a trasa

  Profilové tažení Vytvoří tažení pomocí profilu a dráhy.
  Objemové tažení (Dostupné jen pro odebrání tažením. Není k dispozici pro vlastnosti sestavy.) Vytvoří odebrání tažením pomocí těla nástroje a dráhy. Nejběžnější použití je při tvorbě odebrání kolem válcových těl. Tato možnost je také vhodná pro simulaci konečného frézování.

Jen pro odebrání tažením, když vyberete možnost Objemové tažení, dráha musí být tečná (žádné ostré rohy) a musí začínat na profilu těla nástroje.

Tělo nástroje a dráha
Odebrání tažením po křivce

Povšimněte si, jak Objemové tažení pracuje s tělem nástroje, které sleduje dráhu spirály:

Když zvolíte Použít trasu pro Typ orientace/natočeníŽádný pro Typ zarovnání trasy,, bude tělo nástroje správně následovat tečny dráhy spirály.Chcete-li, aby bylo tělo nástroje kolmé k odkazu, když se posunuje podél dráhy spirály, vyberte Směrový vektor pro Typ zarovnání trasy,, poté vyberte směr, ke kterému má tělo nástroje zůstat kolmé, například ke kolmici rovinné koncové plochy válce.

Tělo nástroje zůstane paralelní ke koncové ploše, když následuje dráhu spirály podél válce. Tato funkce je důležitá pro trh s obráběcími stroji.

Profil Nastaví profil skici (řez) použitý při tvorbě tažení. Vyberte skicu profilu ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše. U prvků přidání tažením po křivce musí být profil uzavřený. U prvků tažené plochy může být profil otevřený nebo uzavřený.
Tělo nástroje (jen pro odebrání objemovým tažením). Tělo nástroje musí být konvexní, nesmí být sloučeno s hlavním tělem a přitom musí obsahovat:
  • Rotovaný prvek skládající se pouze z analytické geometrie, jako jsou čáry a oblouky.
  • Válcový vysunutý prvek.
Dráha Zadá trasu, po které je profil tažen. Vyberte skicu trasy ve stromu FeatureManager nebo v grafické ploše. Trasa může být otevřená nebo uzavřená a trasou může být sada načrtnutých křivek obsažených v jedné skice, křivka nebo sada hran modelu. Počáteční bod trasy musí ležet v rovině profilu.
   
Řez, trasa ani výsledné tělo se nesmí samy protínat.

Možnosti

  Typ orientace/natočení Ovládá orientaci Profilu při tažení podél Trasy. K dispozici jsou následující možnosti:
   

Použít trasu

Řez je vždy ve stejném úhlu vzhledem k trase.

Když vyberete možnost Použít trasu, možnosti stabilizují profily při jejich nesprávném zarovnání způsobeném malými a nerovnoměrnými výkyvy zakřivení podél trasy.

Zachovávat normální konstantu

Řez je vždy kolmý k počátečnímu řezu.

Podle trasy a první vodící křivky

Vyberte možnost Použít trasu a první vodicí křivku, a zkroucení přechodných řezů je určeno vektorem od trasy k první vodící křivce. Úhel mezi horizontální rovinou a vektorem zůstává konstantní v rovinách skici všech přechodných řezů.

Podle první a druhé řídící křivkyVyberte možnost Podle první a druhé vodicí křivky, a zkroucení přechodného řezu je určeno vektorem od první ke druhé vodící křivce. Úhel mezi horizontální rovinou a vektorem zůstává konstantní v rovinách skici všech přechodných řezů.

Šroubovice podél trasy

Vytvoří šroubovici řezu podél trasy. Určete úhel stupni, radiány nebo počtem otáček pod položkou Určit.

Příklad zobrazuje jednu otáčku.

Šroubovice podél trasy s konstantní normálou

Vytvoří šroubovici řezu podél trasy a zachová řez kolmo k počátečnímu řezu při otáčení podél trasy.

Příklad zobrazuje jednu otáčku.

  Určit (k dispozici pro možnosti Šroubovice podél trasy nebo Šroubovice podél trasy s konstantní normálou vybrané v Typu orientace/natočení). Vyberte jednu z následujících možností:

Definice šroubovice.

Definuje šroubovici. Vyberte Stupně,, Radiány nebo Otáčky.

Úhel natočení.

Určí počet stupňů, radiánů nebo otáček šroubovice.

  Typ zarovnání trasy (k dispozici při výběru možnosti Použít trasu pod nabídkou Typem orientace/natočení) Stabilizuje profil při jeho nesprávném zarovnání způsobeném malými a nerovnoměrnými výkyvy zakřivení podél trasy. K dispozici jsou následující možnosti:
   

Žádný

Zarovná profil kolmo k trase. Žádná oprava není použita.

Minimální natočení

(je pro 3D trasy). Zabrání profilu v protnutí sebe sama při sledování trasy.

Vektor směru

Zarovná profil ve směru vybraném v možnosti Směrový vektor. Vyberte entity pro směrový vektor.

Všechny plochy

Když trasa obsahuje přilehlé plochy, tato možnost nastaví profil tažení tečně k přilehlé ploše, když je to geometricky možné.

Směrový vektor (k dispozici při výběru možnosti Směrový vektor pod nabídkou Typ zarovnání trasy) Vyberte rovinu, rovinnou plochu, čáru, hranu, válec, osu nebo pár vrcholů na prvku atd. a zadejte směrový vektor.
  Sloučit tečné plochy Pokud má profil tažení jednotlivé úseky tečné, způsobí to, že odpovídající povrchy ve výsledném tažení budou tečné. Plochy, které lze znázornit jako rovinu, válec nebo kužel, jsou zachovány. Ostatní přilehlé plochy jsou sloučeny a profily jsou zprůměrovány. Oblouky skici mohou být převedeny na splajny.
  Zobrazit náhled Zobrazí stínovaný náhled tažení. Chcete-li, aby se zobrazily jen profily a trasa, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
  Sloučit výsledek Sloučí těla a vytvoří jedno objemové tělo.
  Zarovnat s koncovými plochami Prodlouží profil tažení k poslední ploše, se kterou se trasa setkala. Plochy tažení po křivce jsou prodlouženy nebo zkráceny tak, aby odpovídaly plochám na koncích tažení po křivce, aniž by byla požadována další geometrie. Tato možnost je často použita pro šroubovice.

   
Zarovnat s koncovými plochamiVybráno Zarovnat s koncovými plochamiVypnuto
Horní část šroubovice Horní část šroubovice
Dolní část šroubovice Dolní část šroubovice

Řídící křivky

Řídící křivky Ovládá profil při jeho tažení podél trasy. Vyberte vodící křivky v grafické ploše.
Vodící křivka musí být stejnolehlá s profilem nebo s bodem ve skice profilu.
NahoruDolů Upraví pořadí vodících křivek. Vyberte Vodící křivku a upravte pořadí profilu.
  Sloučit hladké plochy Zrušením výběru této možnosti zlepšíte výkon tažení s vodícími křivkami a rozdělení tažení ve všech bodech, kde vodící křivka nebo trasa nemá plynulé přechody. Proto se čáry a oblouky v řídících křivkách přesněji shodují.
   
Sloučit hladké plochyVybráno
Sloučit hladké plochyVypnuto
Pokud nebude vybrána možnost Sloučit hladké plochy, mohou některé později vytvořené prvky selhat z důvodu změněné geometrie.
   
Zobrazit řezy Zobrazí řezy tažení. Vyberte šipky a zobrazte profil podle Čísla řezu. Nyní jej můžete odladit.
   

Počáteční/koncová tečnost

Typ počáteční tečnostiTyp koncové tečnosti.

Žádný žádná tečnost není použita.
Tečnost trasy Vytvoří tažení kolmé k trase na začátku.

Tenkostěnný prvek

Vyberte pro tažení s tenkostěnným prvkem.

Tažení objemovým prvkem po křivce Tažení tenkostěnným prvkem po křivce
Typ tenkostěnného prvku Nastaví typ tažení tenkostěnného prvku. K dispozici jsou tyto možnosti:

Jednosměrný

Vytvoří tenkostěnný prvek v jednom směru od profilů pomocí hodnoty Tloušťky. V případě potřeby klepněte na Opačný směr.

Symetrický

Vytvoří tenkostěnný prvek v obou směrech od profilů pomocí zadání stejné hodnoty Tloušťky v obou směrech.

Dvousměrný

Vytvoří tenkostěnný prvek v obou směrech od profilů. Nastavte jednotlivé hodnoty pro Tloušťku a Tloušťku dim_lin_t2.png.

Zobrazení křivosti

Náhled sítě Použije na vybrané plochy náhled sítě, který lépe znázorňuje tvar povrchu.
hustota sítě Tato možnost je k dispozici jen tehdy, je-li vybrána možnost Náhled sítě.

Upraví počet čar dané sítě.

Zebří pruhy Zobrazí zebří pruhy, které zvýrazňují záhyby nebo povrchové vady.
Křivost Aktivuje zobrazení křivosti povrchu.

Vyberte alespoň jednu z těchto možností:

Směr č.&1

Přepne zobrazení vrcholů křivosti podél Směru č.1.

Směr č.&2

Přepne zobrazení vrcholů křivosti podél Směru č.2.

Vyberete-li pro kterýkoli směr možnost Upravit barvu, můžete změnit barvu zobrazení křivosti.

Měřítko Tato možnost je k dispozici, je-li vybrána možnost Křivost.

Upraví velikost vrcholů křivosti.

Hustota: Tato možnost je k dispozici, je-li vybrána možnost Křivost.

Upraví počet čar zobrazení vrcholů křivosti.

Rozsah prvku

Určuje, která těla nebo součásti by měl prvek ovlivňovat.
  • Pro vícetělové díly viz Rozsah prvku ve vícetělových dílech.
  • Pro sestavy viz Rozsah prvku v sestavách.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Tažení po křivce
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.