Skrýt obsah

PropertyManager Měřítko

Ve správci PropertyManager Měřítko lze nastavit možnosti pro měřítko zobrazení modelu.

Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:

V dokumentu dílu klepněte na nabídku Měřítko (panel nástrojů Prvky) nebo na Vložit > Prvky > Měřítko.

Parametry měřítka

bodies.png Objemová a povrchová těla nebo grafické objekty pro změnu měřítka (Jen vícetělové díly.) Určuje, u kterých těl se má změnit měřítko zobrazení. V grafické oblasti nebo ve stromu FeatureManager ve složkách Objemová tělafm_solid_bodies_folder.png a Plošná těla vyberte těla.
  Změnit měřítko podle Určuje entitu, podle níž se má změnit měřítko modelu. Vyberte jednu z následujících možností:

Těžiště

Mění měřítko modelu podle jeho systémem vypočítaného těžiště.

Počátek

Mění měřítko modelu podle jeho počátku.

Souřadný systém

Mění měřítko modelu podle uživatelsky definovaného souřadnicového systému. Pro možnost Souřadný systémcoordsys.png vyberte dříve definovaný souřadný systém. Další informace o definování souřadných systémů naleznete v části Souřadné systémy.

Měřítko se změní ve směrech obou os, když je materiál na obou stranách entity vybrané pro Změnit měřítko vzhledem k. Když je materiál jen na jedné straně osy, měřítko modelu se změní jen v jednom směru podél této osy. Viz Příklady změny měřítka.
  Jednotné měřítko Aplikuje stejný Faktor měřítka ve všech směrech. Zrušte výběr této možnosti, chcete-li zadat jiný Faktor měřítka pro každou osu.
  Faktor měřítka Definuje faktor, kterým má být měřítko vynásobeno v každém směru. Je-li vybrána možnost Jednotné měřítko zadejte jeden Faktor měřítka, který bude aplikován ve všech směrech. Jinak zadejte faktor měřítka pro každý směr:

Faktor měřítka X

Faktor měřítka Y

Faktor měřítka Z

Konfigurace

Pokud má model několik konfigurací, určete, kterých se změny týkají.
Tato konfigurace
Všechny konfigurace
Určené konfigurace
Faktory měřítka lze řídit pomocí konfigurační tabulky. Viz Změnit měřítko prvků v konfiguracích.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Měřítko
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.