Skrýt obsah

Těla k zachování

Umožní vybrat těla k zachování a těla k odstranění při operaci odebrání.

Zobrazí se okno Těla k zachování se všemi prvky odebrání, které ovlivňují více těl ve vícetělových dílech.

Můžete vybrat Všechna těla nebo Vybraná těla. Pokud model obsahuje konfigurace, můžete vybrat konfigurace.

Možnosti

  Všechna těla Zachová všechna těla vytvořená řezem, při každé obnově prvku. Přidáte-li do modelu nová těla, která budou proťata nástrojem řezu, budou nová těla také obnovena, aby daný řez obsahovala.
  Vybraná těla Zachová jen těla vybraná pomocí ukazatele , který se zobrazí po výběru možnosti Vybraná těla. Přidáte-li do modelu nová těla, která budou proťata nástrojem řezu, vyberte těla pomocí možnosti Upravit prvek a přidejte je na seznam vybraných těl. Pokud nová těla na seznam vybraných nepřidáte, zůstanou nedotčena.

Vybraná objemová těla budou zvýrazněna v grafické ploše a uvedena v seznamu pole Rozsah prvku.

Má-li součást více konfigurací, můžete si vybrat, které konfigurace budou ovlivněny. Zobrazí seznam vybraných těl k zachování, která jsou ovlivněna prvkem odebrání. Těla, která nejsou vybrána, nejsou prvkem odebrání ovlivněna.
  Automatický výběr Možnost Automaticky vybrat je vybrána ve výchozím nastavení, a je dostupná jen, pokud zvolíte Vybraná těla. Při prvním vytvoření modelu s vícetělovými díly zpracuje nástroj řezu automaticky všechny příslušné protnuté díly. Možnost Automatický výběr je rychlejší než možnost Všechna těla, protože zpracovává jen těla ve vstupním seznamu a neobnoví tudíž celý model.

Příklad těl k zachování – odebrání se spojením profilů

Odebrání výplní protínající čtyři objemová těla. Náhled odebrání výplní se zvýrazněnými těly k zachování.
Odebrání výplní.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Těla k zachování
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.