Uruchom określone badania

Badania, które mają być uruchamiane, można wybrać z listy wszystkich badań Simulation zdefiniowanych w dokumencie części lub złożenia. Wybrane badania Simulation są uruchamiane automatycznie w trybie wsadowym.

Aby otworzyć okno dialogowe Uruchom określone badania:

  • Kliknąć Symulacja > Uruchom > Uruchom określone badania lub
  • Kliknąć strzałkę skierowaną do dołu na przycisku Uruchom to badanie (menedżer poleceń Simulation CommandManager ) i wybrać Uruchom określone badania .

Wybierz badania do uruchomienia:

  Uruchom Zaznaczyć górne pole wyboru, aby uruchomić wszystkie wymienione badania lub poszczególne pola wyboru obok badań do uruchomienia.
  Nazwa badania Pokazuje nazwę badania Simulation.
  Konfiguracja Pokazuje nazwę konfiguracji badania w tym samym wierszu.
  Stan siatki Pokazuje bieżący stan danych siatki: OK lub Nieaktualne.
  Stan wyników Pokazuje bieżący stan danych wyników: OK, Nie udało się, Uruchamianie lub Nieaktualne.
W przypadku wybrania badania, które jest zależne od badania nadrzędnego (np. badania projektu, zmęczenia, podmodelowania lub badania zbiornika ciśnieniowego) program uruchomi również badanie nadrzędne, jeżeli siatka lub wyniki badania nadrzędnego będą nieaktualne.
  Uwaga Wyświetla komunikat o bieżącym stanie każdego badania i monituje o odpowiednią akcję.