Rejestrowanie makr w Simulation

Można rejestrować operacje wykonywane przy użyciu interfejsu użytkownika SOLIDWORKS Simulation w skrypcie makra.

Dzięki rejestrowaniu makr można przechwytywać następujące zadania dla badań statycznych i nieliniowych:
  • Tworzenie badań
  • Definiowanie właściwości badania (badań statycznych)
  • Zastosowanie materiału
  • Zastosowanie obciążeń i warunków brzegowych
  • Tworzenie siatki i elementów sterowania siatką
  • Uruchamianie badania
  • Tworzenie wykresów

Poniżej znajduje się lista obciążeń i warunków brzegowych obsługiwanych przez funkcję rejestrowania makr:

ciśnienie, grawitacja, siła odśrodkowa, obciążenie łożyska, temperatura, konwekcja, strumień cieplny, moc cieplna, promieniowanie, rozprowadzona masa, jednorodne i wybrane wzbudzenia podstawowe, umocowania, ustawienia testu upuszczenia, ręcznie tworzone definicje kontaktu (tylko w przypadku wybrania elementu, nie automatycznie wykrywanych kontaktów) i kontakty komponentów.

Operacje makr są dostępne z poziomu paska narzędzi Makro lub menu Narzędzia > Makro. Zarejestrowane makra są zapisywane jako pliki projektu .swp Visual Basic for Applications (VBA).