Typy siatki

Podczas tworzenia siatki modelu oprogramowanie generuje mieszaninę elementów bryłowych, skorupowych, sprężynowych i kontaktowych, zależnie od tworzonej geometrii. Program automatycznie tworzy następujące siatki:

Siatka bryłowa Program tworzy siatkę bryłową z trójwymiarowych bryłowych elementów czworościennych dla wszystkich komponentów bryłowych w folderze Części. Elementy czworościenne są odpowiednie dla obiektów "pękatych".
Siatka skorupy

Program automatycznie tworzy siatkę skorupy dla arkuszy blachy o jednorodnych grubościach (za wyjątkiem badania testu upuszczenia) oraz geometrii powierzchniowych. Dla arkuszy blachy siatka jest automatycznie tworzona na powierzchni środkowej. Program wyodrębnia grubość skorupy z grubości arkusza blachy.

Powierzchnia środkowa arkusza blachy jest podświetlona. Element skorupowy utworzony na powierzchni środkowej z ukazanymi węzłami.

Dla powierzchni program lokalizuje siatkę na powierzchni (płaszczyzna środkowa skorupy). Grubość skorupy jest przypisywana w menedżerze właściwości PropertyManager Definicja skorupy.

Siatka belki Program automatycznie wykorzystuje siatkę belki i identyfikuje połączenia dla stykających się lub przenikających się członów konstrukcyjnych oraz dla niestykających się członów konstrukcyjnych leżących w określonej odległości (tolerancja). Element belki jest elementem liniowym definiowanym przez dwa punkty końcowe i przekrój poprzeczny. Elementy belki mogą stawiać opór obciążeniom osiowym, zginającym, ścinającym i skrętnym. Kratownice stawiają opór tylko obciążeniom osiowym. W przypadku użycia do konstrukcji spawanych, oprogramowanie definiuje właściwości przekroju poprzecznego i wykrywa połączenia.
Siatka mieszana Program automatycznie wykorzystuje siatkę mieszaną, gdy w modelu występują różne geometrie.