Sztywne obiekty

Kiedy zdefiniować obiekt sztywny

Główną korzyścią z traktowania obiektu bryłowego jako sztywnego w dokumencie złożenia jest oszczędność czasu symulacji. Złożenia zawierające obiekty sztywne są przetwarzane szybciej, niż złożenia składające się z obiektów deformowalnych. Podczas uruchamiania badania Simulation, można wybrać traktowanie obiektu jako sztywnego w przypadkach, gdy:

  • Obiekt bryłowy jest znacznie sztywniejszy od otaczających go komponentów. Przykładami mogą być sztywne wgłębniki przyciskane do miękkich próbek oraz materiały narzędzi, takich jak stemple, matryce itp. W takich przypadkach należy oczekiwać, że przybliżenie ciała sztywnego da wystarczająco dokładne wyniki.
  • Obiekt bryłowy jest w dużej odległości od obszaru zainteresowania, a złożenie jest duże. Takie przybliżenia mogą prowadzić do błędnych wyników dla obiektów traktowanych jako sztywne, a także dla innych części. Założenia ciała sztywnego należy stosować tylko wtedy, gdy analiza dużych złożeń pochłania nadmiernie duże ilości czasu. Tym niemniej zaleca się traktowanie obiektu jako sztywnego zamiast wykluczania go z analizy lub zastępowania umocowaniami/obciążeniami, ponieważ interakcje kontaktowe pomiędzy częściami nadal są uwzględniane w symulacji.

Wyświetlanie wyników w obiekcie sztywnym

Wyniki dla obiektu sztywnego są wyświetlane tylko dla pola przemieszczenia. Pola odkształcenia i naprężenia nie są obliczane ani wyświetlane. Siły reakcji i siły swobodnego obiektu również nie są obliczane dla sztywnych obiektów. Wykresy siatki z obiektem sztywnym są wyświetlane w specjalnie wyróżniony sposób. Sztywne obiekty mają siatkę naskórkową z elementami skorupy, co powoduje warunki kontaktowe z niekompatybilnym wiązaniem.

Poniższy rysunek ukazuje wyniki dla kontaktu bez penetracji pomiędzy sztywną półkulą i deformowalnym blokiem. Ze względu na symetrię, ukazano tylko jedna ćwiartkę półkuli. Zauważmy, że pola odkształcenia i naprężenia nie są wyświetlane dla obiektu półkuli, który jest traktowany jako sztywny.

Przemieszczenie Odkształcenie Naprężenie
Program nie wykorzystuje właściwości sprężystości materiału określonych dla obiektu sztywnego.

Aby traktować obiekt jako sztywny, należy:

W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt, który ma być traktowany jako sztywny i wybrać Uczyń sztywnym.

Aby uwzględnić w symulacji obiekt sztywny, kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt i wybrać Ustaw jako deformowalne. Opcja Ustaw jako sztywne zmieni się na opcję Ustaw jako deformowalne.