Uruchamianie badania

Weryfikowanie danych wejściowych

Ważne, aby zweryfikować dane wejściowe przed uruchomieniem badania:

  • Sprawdzić, czy przypisano prawidłowy materiał dla każdego komponentu lub skorupy.
  • Sprawdzić, czy określono prawidłowe właściwości badania.
  • Sprawdzić, czy określono prawidłowe obciążenia i umocowania.
  • Sprawdzić siatkę i upewnić się, czy odpowiada ona żądanym opcjom siatki.

Uruchamianie badania

Gdy badanie zostanie uruchomione, oprogramowanie oblicza wyniki w oparciu o dane wejściowe określone dla materiałów, umocowań, obciążeń i siatki.

Można wybrać uruchomienie badania automatycznie po utworzeniu siatki zaznaczając opcję Uruchom analizę w menedżerze właściwości PropertyManager Siatka.

Po uruchomieniu jednego lub wielu badań mogą one być wykonywane jako procesy działające w tle. Kliknąć badanie prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom. Symulacja nadal będzie działać w tle po zakończeniu sesji SOLIDWORKS. Po zakończeniu symulacji wyniki zostaną zachowane w wyznaczonym katalogu.

Aby uruchomić wiele badań, w menedżerze poleceń CommandManager Simulation, na karcie Uruchom, kliknąć Uruchom wszystkie badania.

Aby wybrać badania do uruchomienia z listy dostępnych zadań, należy kliknąć strzałkę w dół na Uruchom (menedżer poleceń CommandManager Simulation) i wybrać opcję Uruchom określone badania.