Tworzenie badania

Aby utworzyć badanie, należy:

 1. Kliknąć Nowe badanie (menedżer poleceń CommandManager Simulation).
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Nazwa, wprowadzić nazwę w pozycji Nazwę badania.
 3. W obszarze Typ wybrać jedną z poniższych opcji:
  Statyczne Zmęczenie
  Częstotliwość Nieliniowe
  Wyboczenie Dynamika liniowa
  Termiczne Projekt zbiornika ciśnieniowego
  Test upuszczenia Badanie projektu
  Tworzenie podmodeli    
 4. Kliknąć .
  Karta badania Simulation, wraz z nazwą badania pojawi się poniżej obszaru graficznego. Kliknięcie karty badania Simulation wyświetla odpowiednie drzewo badania Simulation.
  • Aby przejrzeć szczegóły dotyczące badania, należy:
   • Kliknąć kartę badania Simulation, aby wyświetlić drzewo badania.
   • Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę w drzewie badania Simulation, a następnie kliknąć Szczegóły.
   Właściwości badania odgrywają ważną rolę w jego definiowaniu. Aby przejrzeć lub zmodyfikować właściwości badania, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę w drzewie badania Simulation, a następnie kliknąć Właściwości.
  • W celu usunięcia badania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę badania Simulation i wybrać Usuń.
Można utworzyć badanie, wykorzystując duplikat.
Ustawienie wskaźnika nad kartą uruchomionego badania Simulation pozwala sprawdzić stan danego badania.