Badania oparte na konfiguracji

Podczas tworzenia badania, oprogramowanie kojarzy je z aktywną konfiguracją. Nazwa konfiguracji pojawia się obok nazwy badania w drzewie badania Simulation. Dostęp do badań, które są skojarzone z aktywną konfiguracją można uzyskać w dowolnym czasie. Inne badania wyświetlane są kolorem szarym po kliknięciu ich kart badania Simulation.

Kojarzenie badania z konfiguracją

Podczas tworzenia badania, oprogramowanie kojarzy je z aktywną konfiguracją. Nazwa konfiguracji pojawia się obok nazwy badania w drzewie badania Simulation. Dostęp do badań, które są skojarzone z aktywną konfiguracją można uzyskać w dowolnym czasie. Inne badania wyświetlane są kolorem szarym po kliknięciu ich kart badania Simulation.

Aby skojarzyć badanie z konfiguracją, należy:

  1. Kliknąć kartę ConfigurationManager fm_configuration_tab.png.
  2. Utworzyć nową konfigurację lub uaktywnić istniejącą.
  3. Utworzyć nowe badanie.
Nowe badanie zostanie skojarzone z aktywną konfiguracją. Nazwa konfiguracji skojarzonej z badaniem pojawi się (w nawiasach) obok nazwy badania w drzewie badania Simulation.
Nie można zmienić konfiguracji badania. Możliwe jest jednak skopiowanie (zduplikowanie) istniejącego badania do nowego badania z inną konfiguracją.

Aktywowanie konfiguracji skojarzonej z badaniem

Aby uaktywnić konfigurację skojarzoną z badaniem, należy:

  1. Kliknąć żądaną kartę badania Simulation.
  2. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania i wybrać Aktywuj konfigurację SW.
    Badanie i skojarzona z nim konfiguracja zostaną uaktywnione.