Eksportowanie badań

Istnieje możliwość eksportu badania do innych programów analizy metodą elementu skończonego (FEA). Aby wyeksportować badanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę tego badania w drzewie badania Simulation i wybrać Eksport. Poniższa tabela wyszczególnia dostępne programy:

Program FEA Rozszerzenie pliku
GEOSTAR GEO
ANSYS ANS (plik Prep 7)
ABAQUS INP
MSC NASTRAN DAT
PATRAN NEU (plik neutralny)
I-DEAS UNV (plik uniwersalny)
Exodus TXT
W SOLIDWORKS Simulation Standard jest dostępny tylko translator GEOSTAR. Wszystkie translatory są dostępne w wersjach oprogramowania SOLIDWORKS Simulation Professional oraz SOLIDWORKS Simulation Premium.