Śledzenie trendu - Informacje ogólne

Śledzenie trendu pomaga wykrywać trendy w wynikach pochodzących z różnych iteracji badania statycznego. Wyniki są prezentowane w sposób porównujący linię bazową z kolejnymi iteracjami.

Dostępne w programach SOLIDWORKS Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional i SOLIDWORKS Simulation Premium.

Najważniejsze cechy:

 • Dziennik trendu, zawierający listę szczegółów dotyczących linii bazowej i każdej iteracji.
 • Grafy ukazują trend w istotnych wielkościach wyników. Można wyświetlić jeden z domyślnych grafów lub dodać graf śledzonych danych.
 • Galeria pokazuje wykresy przemieszczeń i naprężeń dla każdej iteracji.
 • Dostępna jest funkcja pozwalająca przywrócić model do określonej iteracji.
 • Możliwe jest automatyczne lub ręczne dodawanie iteracji podczas przeprowadzania badań lub realizowania scenariuszy projektu.
 • iteracje

Typowy tok prac:

 1. Uruchomić badanie statyczne.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy badanie i wybrać Śledzenie trendu, aby włączyć tę funkcję.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Śledzenie trendu i wybrać Ustaw linię bazową.

  Bieżące wyniki staną się linią bazową (iteracja 1) dla ciężaru, przemieszczenia, naprężenia itd.

 4. Zmienić geometrię, obciążenia i inne cechy.
 5. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Śledzenie trendu i wybrać Dodaj graf śledzonych danych, aby dodać nowy sensor danych symulacji reagujący na tok prac na potrzeby śledzenia wyników.
 6. Uruchomić badanie statyczne.

  Oprogramowanie domyślnie dołączy nowe wyniki do śledzonych iteracji jako nową iterację.

 7. Przejrzeć wyniki:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy Śledzenie trendu i wybrać Przeglądaj galerię, aby zobaczyć zmiany przemieszczenia i naprężenia.
  • Kliknąć dwukrotnie jeden z grafów, jak np. Masa , aby porównać iteracje z linią bazową.
  • Kliknąć dwukrotnie Dziennik trendu , aby przeczytać raport.
Informacje śledzenia trendu można wyłączać i usuwać. Aby usunąć Śledzenie trendu z drzewa badania Simulation, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę badania i wybrać Usuń śledzenie trendu.