Menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju

Do tworzenia widoków przekroju i widoków przekroju łamanego wyprostowanego można użyć trybu szkicu widoku przekroju w połączeniu z interfejsem użytkownika narzędzia Przekrój.

Aby wstawić widok przekroju lub półprzekroju, należy:

  • W rysunku kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąć Wstaw > Widok rysunku > Przekrój.

Przekrój

Linia wycięcia

Cutting-line-Vertical.png Pionowa
vertical-final.png
Cutting-line-Horizontal.png Pozioma section-view-horizontal-final.png
Cutting-line-auxiliary.png Pomocnicza
aux-section-complete.gif
Cutting-line-aligned.png Dopasowana
aligned-section-complete.gif
Automatycznie uruchom widok przekroju

Wybór szybkiego przeglądania i umieszczenia widoku przekroju w rysunku. Usunąć zaznaczenie, aby wyświetlić okno podręczne Widok przekroju sectionxpert-popup.png, w którym do widoku przekroju można dodać odsunięcia.

Użyć okna podręcznego Widok przekroju, aby dodać odsunięcia do widoku przekroju.

Wybór Funkcja Dodatkowe kroki
sectionxpert-arc-offset.png Dodanie odsunięcia łuku Wybrać pierwszy punkt łuku na linii wycięcia, a następnie wybrać drugi punkt łuku.
sectionxpert-single-offset.png Dodanie pojedynczego odsunięcia Wybrać pierwszy punkt odsunięcia na linii wycięcia, a następnie wybrać drugi punkt odsunięcia.
sectionxpert-notch-offset.png Dodanie odsunięcia wrębu Wybrać pierwszy punkt wrębu na linii wycięcia, wybrać na linii wycięcia drugi punkt (dla szerokości wrębu), a następnie wybrać trzeci punkt (dla głębokości wrębu).
Cofnięcie  
OK (dodanie widoku)  
Anuluj (anulowanie widoku)  
Edycja szkicu

Wybrać, aby utworzyć dostosowaną linę wycięcia.

Półprzekrój

Półprzekrój

sectionxpert-halfsection-topside-right.png Prawy górny half-topside-right.gif
sectionxpert-halfsection-topside-left.png Lewy górny half-topside-left.gif
sectionxpert-halfsection-bottomside-right.png Prawy dolny half-bottomside-right.gif
sectionxpert-halfsection-bottomside-left.png Lewy dolny half-bottomside-left.gif
sectionxpert-halfsection-leftside-down.png Lewy w dół half-leftside-down.gif
sectionxpert-halfsection-rightside-down.png Prawy w dół half-rightside-down.gif
sectionxpert-halfsection-leftside-up.png Lewy w górę half-leftside-up.gif
sectionxpert-halfsection-rightside-up.png Prawy w górę half-rightside-up.gif