Obrócone widoki przekroju

Można utworzyć obrócone widoki przekroju poprzez nałożenie szkiców na widok.

Obrócony widok przekroju używający pełnego zaokrąglenia na żebrze

W tym przykładzie, intencją jest pokazanie częściowego widoku przekroju żebra. Aby zilustrować jak wygląda przekrój poprzeczny żebra, należy ręcznie utworzyć szkic i zastosować kreskowanie obszaru.

Pierwotna część

Należy naszkicować równoległe linie w widoku.

Zablokować fokus widoku poprzez dwukrotne kliknięcie w widoku, aby szkic nie zmieniał się parametrycznie z częścią. Upewnić się że klikamy dwukrotnie w widoku, nie w arkuszu, aby zapewnić że szkicujemy w widoku.

Należy powiązać jedną z linii za pomocą relacji prostopadłej do krawędzi żebra.

Dodać styczny łuk, splajn i wymiary do szkicu. Jest konieczne, aby uczynić szkic całkowicie zdefiniowanym. Wymiary definiują rozmiar szkicu i powiązują szkic do części.

Ukryj wymiary, klikając Ukryj/pokaż adnotacje (pasek narzędzi Adnotacja).

Dodaj kreskowanie, klikając Kreskowanie/wypełnienie obszaru (pasek narzędzi Adnotacja).

Obrócony widok przekroju używający Przerwań

Można połączyć widok przerwania z jednym lub więcej widoków przekroju, aby utworzyć obrócony widok przekroju.

Obrazy dzięki uprzejmości D & M Education, LLC.

Należy utworzyć widok przekroju i wyrównać go z przerwaniem.  
Ukryć widok użyty jako widok źródłowy do przecięcia przekroju lub przenieść do poza arkusz rysunku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz temat Ukrywanie i wyświetlanie widoków.

 
Utworzyć Rozmiar przerwy linii przerwania wystarczająco duży, aby pomieścić widok przekroju.  
Przeciągnąć widok przekroju do przerwy, aby była nałożona na przerwanie.