Widoki usuniętego przekroju

Widoki usuniętego przekroju zawierają warstwy modelu w wybranych lokalizacjach wraz z widokiem rysunku.Tworzenie widoków usuniętego przekroju

Narzędzie Usunięty przekrój służy do tworzenia widoków warstw wzdłuż widoku rysunku.

Aby utworzyć widok usuniętego przekroju:

 1. W rysunku wybrać widok.
 2. Kliknąć Usunięty przekrój (karta menedżera poleceń CommandManager Widok układu lub pasek narzędzi Rysunek).
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać dwie krawędzie z tego samego widoku rysunku dla opcji Krawędź i Krawędź przeciwna.
  Krawędzie muszą być przeciwstawnymi lub częściowo przeciwstawnymi elementami geometrii, pomiędzy którymi można wyciąć obiekt bryłowy.
 4. Wybierz metodę umieszczania linii cięcia:
  Opcja Opis
  Automatycznie Pokazuje podgląd linii cięcia w obszarze między przeciwległymi krawędziami modelu. Przenieść wskaźnik i kliknąć, aby umieścić linię cięcia.
  Ręcznie Linia cięcia jest ustawiana pomiędzy dwoma punktami wybranymi na przeciwległych krawędziach modelu.

  Ustawić kursor w pobliżu jednego z końców linii cięcia i kliknąć, aby umieścić linię. Powtórzyć tę czynność dla drugiego końca linii.

 5. Przenieść wskaźnik i kliknąć, aby umieścić widok.
 6. Określić inne opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
 7. Kliknąć .