Uwydatnianie zarysów

W widokach przekroju można uwydatnić zarys ścian tnących zgodnie z normą ISO 128-50. Zwykle oznacza to ustawienie zarysu ścian grubszych niż inne linie modelu w widoku przekroju.

Uwydatnianie zarysu w widoku przekroju

Aby uwydatnić zarys w widoku przekroju, należy:

  1. Wybrać widok przekroju w rysunku.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Widok przekroju, wybrać Uwydatnij zarys.
  3. Kliknąć .

Ustawianie kroju linii dla uwydatnionych zarysów

Aby ustawić krój linii dla uwydatnionych zarysów:

  1. W rysunku kliknąć Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Krój linii.
  2. W oknie dialogowym, w części Typ krawędzi, wybrać Uwydatniony zarys przekroju.
  3. Ustawić opcje.
  4. Kliknąć OK.