Wstawianie widoku przekroju

Pionowa

Aby wstawić pionowy widok przekroju:

 1. W widoku rysunku kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif (pasek narzędzi Rysunek) lub Wstaw > Widok rysunku > Przekrój.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
 3. W oknie Linia wycięcia wybrać Automatycznie uruchom widok przekroju.
 4. Kliknąć Pionowa Cutting-line-Vertical.png, przesunąć linię wycięcia do lokalizacji i kliknąć.
 5. Przeciągnąć podgląd do lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.

Pozioma

Aby wstawić pionowy widok przekroju, należy:

 1. W widoku rysunku kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif (pasek narzędzi Rysunek) lub Wstaw > Widok rysunku > Przekrój.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
 3. W oknie Linia wycięcia wybrać Automatycznie uruchom widok przekroju.
 4. Kliknąć Pozioma Cutting-line-Horizontal.png, przesunąć linię wycięcia do lokalizacji i kliknąć.
 5. Przeciągnąć podgląd do lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.

Pomocnicza

Aby wstawić pomocniczy widoku przekroju:

 1. W widoku rysunku kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif (pasek narzędzi Rysunek) lub Wstaw > Widok rysunku > Przekrój.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
 3. W oknie Linia wycięcia wybrać Automatycznie uruchom widok przekroju.
 4. Kliknąć Pomocnicza Cutting-line-auxiliary.png, przesunąć linię wycięcia i wskaźnik do pokazanej lokalizacji i kliknąć.
 5. Przesunąć wskaźnik sectionxpert-pointer.png do pokazanej lokalizacji, aby ustawić kąt linii wycięcia.
 6. Przeciągnąć podgląd do lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.

Dopasowana

Aby wstawić widok przekroju łamanego wyprostowanego, należy:

 1. W widoku rysunku kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif (pasek narzędzi Rysunek) lub Wstaw > Widok rysunku > Przekrój.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
 3. W oknie Linia wycięcia wybrać Automatycznie uruchom widok przekroju.
 4. Kliknąć Wyrównany Cutting-line-aligned.png, przesunąć wierzchołek linii wycięcia do pokazanej lokalizacji i kliknąć.
 5. Przesunąć wskaźnik sectionxpert-pointer.png do pokazanej lokalizacji, aby ustawić kąt pierwszego segmentu linii wycięcia.
 6. Przesunąć wskaźnik do pokazanej lokalizacji, aby ustawić kąt drugiej linii wycięcia i kliknąć.
 7. Przeciągnąć podgląd do lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.