Zmienianie orientacji przekroju

Aby zmienić orientację widoku przekroju lub przekroju łamanego wyprostowanego na izometryczny, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok przekroju lub przekroju łamanego wyprostowanego i wybrać Izometryczny widok przekroju.
Aby usunąć orientację izometryczną, należy kliknąć widok prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń widok izometryczny.