Analýza tepelného napětí

Změny teploty můžou způsobit podstatné deformace, namáhání a napětí. Analýza tepelného namáhání vychází ze statické analýzu rozšířené o účinky teploty.

Analýza tepelného napětí se provádí:
  • Pomocí jednotného zvýšení nebo snížení teploty pro celý model.
  • Pomocí teplotního profilu vycházejícího z ustáleného stavu nebo přechodné tepelné analýzy.
  • Pomocí teplotního profilu načteného z Flow Simulation.
  • Pomocí teplotního profilu určeného přímo předepsáním hodnot teploty pro součásti, plochy a vrcholy ve statické studii. Tato možnost není ve většině případů příliš praktická, protože v ostatních umístěních se uvažuje teplota nula. Bude asi potřeba nejprve vyřešit teplotní studii a tyto výsledky potom použít k vyřešení analýzy tepelného napětí.
Karta Vliv proudění/teplot v dialogovém okně Statický řídí zahrnutí teplotních účinků pro statické studie. Pokud definujete vlastnosti materiálů ručně, musíte definovat součinitel tepelné roztažnosti pro každý materiál v modelu.