Provedení statické analýzy

Jak provést statickou analýzu:

 1. Vytvořte statickou studii. Chcete-li zobrazit PropertyManager Studie, klepněte pravým tlačítkem na kartu Studie simulace a vyberte příkaz Vytvořit novou studii simulace. Definujte vlastnosti studie. Klepněte na kartu Adaptivní a aktivujte metodu h-adaptivní nebo p-adaptivní, která automaticky zlepší výsledky.
 2. Definujte materiál pro všechna tělesa, skořepiny a nosníky. Materiál pro objem, skořepinu nebo profil můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromu studie simulace a výběrem příkazu Použít/upravit materiál.
 3. Definujte omezení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení ve stromu studie simulace a vyberte ze seznamu příkaz. Pomocí vhodných uchycení samostatně stabilizujte každé těleso, skořepinu a součást nebo je pomocí podmínek kontaktů a spojek připojte k ostatním objektům nebo k zemi.
 4. Definujte externí zatížení.
 5. Pro sestavy a vícetělesové díly pomocí kontaktu součásti a kontaktních sad simulujte chování modelu.
 6. Vytvořte síť modelu a spusťte studii.
  Jestliže spustíte studii před vytvořením sítě, program automaticky vytvoří síť studie před jejím spuštěním. Také můžete spustit studii zapnutím volby Spustit analýzu po vytvoření sítě ve správci PropertyManager sítě.
 7. Jak zobrazit výsledky:
  • Poklepáním na ikonu ve složce výsledků zobrazte přidružený obrázek.
  • Chcete-li definovat nový obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte požadovanou volbu. Je možné vykreslit posunutí, napětí, namáhání a deformace.
  • Chcete-li zhodnotit selhání podle kritéria tažnosti, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Definovat obrázek koeficientu bezpečnosti.
  • Pokud jste určili adaptivní metodu, můžete vytvořit graf výsledků.
  • Chcete-li zobrazit seznam výsledků, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte požadovanou volbu. Můžete si nechat vypsat napětí, posuny, namáhání a různé typy sil.

   Klepnutím sem zobrazíte další volby zobrazení výsledků.

  Když spustíte studii, která nemá složky výsledků, software vytvoří složky a obrázky zadané v Možnostech výsledků typu studie. Pokud složky výsledků existují, software aktualizuje existující obrázky.