Skrýt obsah

PropertyManager Ohýbání

Prvky Ohýbání se používají pro úpravy složitých modelů pomocí snadno použitelných a intuitivních nástrojů v mnoha oblastech využití – například v konceptech, při strojírenské konstrukci, v průmyslovém návrhu, při tvorbě raznic, forem atd. Prvky Ohýbání mohou měnit samostatná těla nebo vícetělové díly.

Jak otevřít správce PropertyManager Ohýbání:

Klepněte na možnost Ohýbání (panel nástrojů Prvky) nebo Vložit > Prvky > Ohýbání.

Vstupní údaje pro ohýbání

Pomocí těchto možností můžete určit těla k ohýbání, vybrat typ ohýbání a nastavit velikost ohybu.

Těla pro ohýbání Vyberte těla pro ohýbání.
  Typy ohýbání Tato položka udává typ ohýbání. Chcete-li vytvořit více než jeden typ ohýbání, vytvořte samostatné prvky Ohýbání. Můžete vybírat z následujících typů:
  Ohybové Ohne jedno nebo více těl kolem červené osy X triády (osy ohybu). Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah ohybu. Tento typ ohybu lze použít k mnoha účelům, například v průmyslovém návrhu, při strojírenské konstrukci, řešení odpružení při ražbě plechů, při odstraňování podříznutí ze složitých povrchových tvarů apod.
Neutrální rovina ohybu prochází počátkem triády a odpovídá rovině X-Z dané triády. Délka oblouku mezi rovinami řezu podél neutrální roviny zůstává v průběhu celé operace ohýbání konstantní.

Nastavte tyto možnosti:

Úhel

Udává úhel ohybu a pracuje s Poloměrem ohybu.

Poloměr

Udává poloměr ohybu.

   

Příklad Ohybu

  • Když najedete kurzorem myši na šipky triády, zobrazí se ukazatel pro přetažení/otočení pointer_mouse_move_rotate.png. Po kliknutí pravým tlačítkem můžete triádu otočit a změnit tak směr ohybu. Přemístěte triádu klepnutím levým tlačítkem myši.
  • Přesuňte ukazatel nad manipulátory roviny řezu. Zobrazí se značka přesunu . Přetažením manipulátorů umístěte roviny řezu.
  • Přesuňte ukazatel nad hranu rovin řezu. Zobrazí se značka ohýbání .
  • Přetažením rovin řezu dokončete ohyb a upravte prvek Ohýbání.
    Výsledek ohýbání
  Kroucení Otočí objemová a povrchová těla kolem modré osy Z triády. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah kroucení.

Nastavte tyto možnosti:

Úhel

Udává úhel kroucení.

 

Příklad Zkroucení

Počáteční díl s žebry

  Náhled zkroucení. Oblast ohýbání je omezena rovinami řezu
  Výsledek Kroucení
  Zúžení Zkosí objemová a povrchová těla ve směru modré osy Z triády. Umístěním triády a rovin řezu můžete upravovat velikost, umístění a rozsah zúžení.

Nastavte tyto možnosti:

Faktor úkosu

Udává velikost zúžení. Při nastavování možnosti Faktoru úkosu se roviny oříznutí nepohybují.

 

Příklad Zkosení

Počáteční díl

    Náhled zúžení Oblast ohybu je omezena rovinami řezu
    Výsledek Zúžení
  Natažení Napne objemová a povrchová těla ve směru modré osy Z triády. Určete požadovanou vzdálenost nebo přetáhněte rovinu řezu levým tlačítkem myši.

Nastavte tyto možnosti:

Vzdálenost pružnosti

Udává velikost protažení.

   

Příklad Napínání

Počáteční díl

    Náhled natažení Oblast ohybu je omezena rovinami řezu
    Výsledek Natažení
  Pevné hrany Vytvoří analytické povrchy (kužele, válce, roviny atd.), které často způsobí rozdělení ploch, při němž roviny řezu protínají těla. Je-li výběr této položky zrušen, výsledky jsou založeny na splajnech, proto se povrchy mohou jevit jemnější a původní plochy zůstanou nedotčené.
 

Příklad Pevných hran

Roviny řezu jsou přemístěny tak, že vymezují oblast kroucení.

 

Výsledek se zaškrtnutou položkou Pevné hrany.

Celková plocha je rozdělena na samostatné plochy a roviny řezu protínají díl.

 

Výsledek při zrušeném výběru položky Pevné hrany.

Plocha zůstává nerozdělená.

Roviny řezu

Pomocí těchto možností určíte umístění rovin řezu.

Vyberte referenční entitu pro rovinu řezu Umístí počátek roviny řezu na vybraném bodu na modelu.
Vzdálenost ořezání Přesune rovinu řezu z nejvzdálenějších bodů na tělech ve směru osy roviny řezu (modrá osa Z) triády. Zadejte hodnotu.
 

Příklad nastavení rovin řezu

Počáteční díl

 

Přetáhněte roviny řezu na místo nebo upravte hodnoty ve správci PropertyManager

 

Výsledek

Triáda

Pomocí těchto možností určíte umístění a orientaci triády.

Vyberte prvek souřadného systému Zamkne polohu a orientaci triády na souřadném systému. Abyste mohli tuto možnost používat, musíte do modelu přidat prvek souřadného systému.
Pokud zamknete triádu k souřadnému systému, nebudou ve správci PropertyManager k dispozici možnosti Počátek rotaceÚhel rotace.
arc_cen_x.png, arc_cen_y.png,arc_cen_z.png Počátek rotace Přesune triádu ve směru zadané osy vzhledem k výchozímu umístění triády. Nastavte hodnoty.
, , Úhel rotace Otočí triádu kolem zadané osy vzhledem k triádě samotné. Nastavte hodnoty. Úhel vyjadřuje velikost rotací kolem souřadného systému součásti v tomto pořadí: Z, Y, X.

Možnosti ohýbání

Přesnost ohýbání Ovládá kvalitu povrchu. Zvýšením kvality zvýšíte také úspěšnost prvku Ohýbání. Zobrazí-li se například chybová zpráva, posuňte posuvník doprava. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   PropertyManager Ohýbání
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.