Skrýt obsah

Příklady ohýbání

Prvky Ohýbání se používají pro úpravy složitých modelů pomocí snadno použitelných a intuitivních nástrojů v mnoha oblastech využití – například v konceptech, při strojírenské konstrukci, v průmyslovém návrhu, při tvorbě raznic, forem atd. Prvky Ohýbání mohou měnit samostatná těla nebo vícetělové díly.

Zde je několik typů Ohýbání:
  • Ohybové
  • Kroucení
  • Zúžení
  • Natažení

Příklad ohýbání – ohyb

Počáteční díl
  • Když najedete kurzorem myši na šipky triády, zobrazí se ukazatel pro přetažení/otočení pointer_mouse_move_rotate.png. Po kliknutí pravým tlačítkem můžete triádu otočit a změnit tak směr ohybu. Přemístěte triádu klepnutím levým tlačítkem myši.
  • Přesuňte ukazatel nad manipulátory roviny řezu. Zobrazí se značka přesunu . Přetažením manipulátorů umístěte roviny řezu.
  • Přesuňte ukazatel nad hranu rovin řezu. Zobrazí se značka ohýbání .
  • Přetažením rovin řezu dokončete ohyb a upravte prvek Ohýbání.

Ponechte ukazatel nad rovinou řezu, klepněte levým tlačítkem myši a přetažením roviny vytvořte ohyb dle obrázku.

Můžete také nastavit hodnotu Úhlu a Poloměru pro ohyb.

Osou ohýbání je vždy osa X počátku triády. Počátek triády můžete přesunout nebo otočit, a tak změnit celý ohyb.

Změňte polohu triády tak, aby se změnil směr ohybu kolem osy X dané triády.
Uchycením triády k jednomu konci dílu nebo k jedné z rovin řezu dosáhnete ohnutí dílu kolem daného místa.
Přichycení rovin řezu ke konkrétnímu místu provedete tak, že pod položkou Rovina řezu zvolíte entitu pro položku Vyberte referenční entitu . Chcete-li přichytit triádu ke konkrétnímu souřadnému systému, vyberte tento souřadný systém v nabídce Triáda. Dojde k upevnění roviny řezu nebo triády pro ohýbání nebo jiné podobné operace.
Prostor mezi rovinami řezu vymezuje oblast, na kterou bude aplikován ohyb.

Příklad ohýbání – zkroucení

Počáteční díl

Umístěte roviny řezu a triádu buď tažením nebo nastavením příslušných hodnot ve správci PropertyManager.

Chcete-li upravit velikost kroucení, umístěte ukazatel nad rovinu řezu. Když se zobrazí značka , rovinu přetáhněte. Můžete také nastavit Úhel ve správci PropertyManager.

Výsledek kroucení

Příklad ohýbání – zkosení

Počáteční díl

Náhled dílu se zúžením

Zúžená oblast je omezena polohou rovin řezu.

Nastavte velikost zúžení přesunutím rovin řezu nebo triády. Chcete-li upravit zúžení, umístěte ukazatel nad rovinu řezu. Když se zobrazí ukazatel , rovinu přetáhněte.

Můžete také nastavit Faktor úkosu ve správci PropertyManager.

Výsledek zúžení
Změňte osu zúžení tak, že otočíte a přemístíte roviny řezu a triádu.
Výsledek zúžení s použitím otočené osy.

Příklad ohýbání – natažení

Počáteční díl

Natažení s využitím výchozích umístění rovin řezu (rozsah dílu)

Při tomto způsobu natažení se budou oba konce natahovat symetricky.

Pokud změníte polohu rovin řezu nebo triády, budete moci aplikovat natažení na jednotlivé vybrané oblasti modelu.

Chcete-li přesunout konkrétní rovinu řezu, umístěte nad ni ukazatel. Když se zobrazí značka , rovinu přetáhněte.

Můžete také nastavit Vzdálenost pružnosti ve správci PropertyManager.

Výsledek natažení místní oblasti vymezené rovinami řezu.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Příklady ohýbání
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.