Skrýt obsah

Základní informace o ohýbání

Prvky Ohýbání deformují složité modely intuitivním způsobem.

Můžete vytvořit celkem čtyři různé typy ohýbání:.
 • Ohybové
 • Kroucení
 • Zúžení
 • Natažení

Video: Příklad ohýbání

Chcete-li vytvořit prvek ohýbání, klepněte na ikonu Ohýbání (panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku Vložit > Prvky > Ohýbání, nastavte možnosti ve správci PropertyManager a klepněte na .

Obecné informace o prvcích ohýbání

 • Prvek Ohýbání provádí výpočet rozsahu dílu s použitím vymezovacího rámečku. Roviny řezu jsou nejprve umístěny v mezních bodech těl kolmo k modré ose Z dané triády

  .
 • Prvek Ohýbání má vliv jen na oblast mezi těmito rovinami řezu.
 • Střed prvku Ohýbání se objeví přibližně ve středu triády.
 • Chcete-li upravit rozsah a umístění prvku ohýbání, přemístěte triádu a roviny řezu. Pokud chcete navrátit všechny hodnoty ve správci PropertyManager do původního stavu při otevření prvku ohýbání, klepněte pravým tlačítkem v grafické ploše a vyberte možnostObnovit flex.

Změna polohy triády a rovin řezu

Postup přemístění triády:

V PropertyManageru v části Triáda proveďte jednu z následujících akcí:
 • Vyberte souřadný systém .
 • Upravte hodnoty Počátek rotacearc_cen_x.png, arc_cen_y.png nebo arc_cen_z.png a posuňte tak triádu podél těchto os.
 • Změňte Úhel rotace, nebo ; tím triádu otočíte kolem těchto os. Úhel vyjadřuje velikost rotací kolem souřadného systému součásti v tomto pořadí: Z, Y, X.
V grafické ploše:
 • Přesuňte ukazatel nad střed triády. Když se objeví ukazatel přesunu , přetáhněte triádu. Střed triády se zachytí ke geometrii, jako jsou hrany, body, vrcholy a plochy.
 • Přesuňte ukazatel nad některou z šipek triády. Když se objeví ukazatel přesunutí/otočení pointer_mouse_move_rotate.png, klikněte levým tlačítkem myši a tažením přemístěte triádu ve směru této osy. Triáda se pohybuje volně, dokud nepřesunete ukazatel nad konkrétní geometrii. V takovém případě se přichytí k této geometrii. Klepněte pravým tlačítkem myši a tažením otáčejte triádu kolem osy, nad kterou se nachází ukazatel.
 • Přesuňte ukazatel do oblasti mezi dvěma šipkami triády. Pohyb triády se omezí na rovinu definovanou počátkem triády a danými dvěma šipkami.
 • Klepněte pravým tlačítkem na střed triády a vyberte některou z následujících možností:
  Zarovnat osu roviny řezu s výběrem Zarovná osu roviny řezu (modrá osa Z) s výběrem, který je kolmý k čáře či rovině, případně k bodu. Roviny řezu se samy upraví tak, aby zůstaly kolmé k ose roviny řezu.
  Zarovnat osu ohybu s výběrem Zarovná osu ohybu (červenou osu X) s výběrem tak, že otočí triádu kolem osy roviny řezu (modré osy Z) kolmé k výběru (hraně, čáře atd.)
  Vystředit a zarovnat se součástí Přesune počátek triády směrem k těžišti těl a zarovná triádu se souřadným systémem součásti nebo dílu.
  Vystředit a zarovnat s hlavní osou Přesune počátek triády směrem k těžišti těl a zarovná triádu s hlavní osou těl.
  Přesunout triádu k rovině 1 Přesune triádu k Rovině řezu 1.
  Přesunout triádu k rovině 2 Přesune triádu k Rovině řezu 2.

Postup přemístění rovin řezu:

Ve správci PropertyManager v části Rovina řezu 1Rovina řezu 2 vyberte některou z následujících možností:
 • Pro položku Vyberte referenční entitu pro rovinu řezu vyberte bod na modelu pro přichycení počátku roviny řezu.
 • V položce vzdálenost ořezání nastavte vzdálenost pro přesun rovin řezu. Ta se počítá od nejvzdálenějšího bodu těla ve směru osy roviny řezu (modré osy Z) triády. Při zadání kladných hodnot dojde k přesunu rovin směrem k těžišti modelu, zadáním negativních hodnot dosáhneme přesunu ve směru od těžiště.
V grafické ploše:
 • Přetáhněte manipulátor roviny řezu. vzdálenost ořezání se automaticky mění v závislosti na tažení.
 • Přesuňte ukazatel nad hranu roviny řezu. Zobrazí se ukazatel znázorňující dostupný typ ohybu. Přetažením ukazatele upravíte prvek Ohýbání.
  Ohybové
  Kroucení
  Zúžení
  Natažení


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Základní informace o ohýbání
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.