Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní
Expand Základy SOLIDWORKSZáklady SOLIDWORKS
Expand Přestup z 2D na 3DPřestup z 2D na 3D
Expand SestavySestavy
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Designové studie v SOLIDWORKSDesignové studie v SOLIDWORKS
Expand Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Datová komunikace SLDXMLDatová komunikace SLDXML
Expand Import a exportImport a export
Expand Zobrazení modeluZobrazení modelu
Expand Navrhování foremNavrhování forem
Expand Studie pohybuStudie pohybu
Collapse Díly a prvkyDíly a prvky
Expand DílyDíly
Expand MateriályMateriály
Expand Vícetělové dílyVícetělové díly
Expand Řízení dílůŘízení dílů
Expand Použití stavů zobrazení v dílechPoužití stavů zobrazení v dílech
Collapse PrvkyPrvky
Panel nástrojů Prvky
Expand Vztahy rodičů a potomkůVztahy rodičů a potomků
Použití nástrojů k odebrání
Základní informace o správci SelectionManager
Výběr prvku na základě počtu stran
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Typy ukončení
Expand Zmrazení prvkuZmrazení prvku
Expand Chybějící reference na původní polohuChybějící reference na původní polohu
Expand OhraničeníOhraničení
Zkosení
Expand KřivkyKřivky
Expand OdebráníOdebrání
Collapse Prvky dělících křivek, které obsahují chyby, zobrazené ve varování.Prvky dělících křivek, které obsahují chyby, zobrazené ve varování.
Expand Deformace – bodDeformace – bod
Expand Deformace – křivka-křivkaDeformace – křivka-křivka
Collapse Deformace – povrchový tlakDeformace – povrchový tlak
Deformace modelu pomocí povrchového tlaku
Deformace – příklady povrchového tlaku
Možnosti deformace – povrchový tlak
Kopule
Expand ÚkosyÚkosy
Expand Prvky vzniklé vysunutímPrvky vzniklé vysunutím
Expand Montážní prvkyMontážní prvky
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand ZaobleníZaoblení
Expand OhybyOhyby
Expand Volné tvaryVolné tvary
Expand DíryDíry
Expand ProlisyProlisy
Expand Prvky knihovnyPrvky knihovny
Expand Spojení profilůSpojení profilů
Expand Pole a zrcadleníPole a zrcadlení
Expand Prvky vzniklé otočenímPrvky vzniklé otočením
Expand ŽebraŽebra
Expand MěřítkaMěřítka
Expand SkořepinySkořepiny
Expand PlochyPlochy
Expand TaženíTažení
Expand ZesílitZesílit
Expand Nástroje pro prvkyNástroje pro prvky
Nabalení
Expand Referenční geometrieReferenční geometrie
Expand Vyznačení trasyVyznačení trasy
Expand Plechové dílyPlechové díly
Expand Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand SkicováníSkicování
Expand Produkty SustainabilityProdukty Sustainability
Expand SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand TolerováníTolerování
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand SvařováníSvařování
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Řešení potížíŘešení potíží
Pojmy
Skrýt obsah

Možnosti deformace – povrchový tlak

Postup otevření správce PropertyManager Deformovat s možnostmi Povrchový tlak:

  1. Klepněte na ikonu DeformovatTOOL_DEFORM_FEATURES.GIF na panelu nástrojů Prvky nebo na Vložit > Prvky > Deformovat.
  2. Ve správci PropertyManager pod položkou Typ deformace vyberte Povrchový tlak.
push - brckt beg.gif push - brckt in proc.gif push - brckt fin.gif
Počáteční cílové tělo Náhled aplikovaného Těla nástrojePM_tool_body_Deform.gif ve tvaru L povrchovým tlakem deformace vytvoří žebrovitou drážku

Směr tlaku

Směr deformace Nastaví směr tlaku (deformace). Vyberte čáru skici, lineární hranu, rovinnou plochu, rovinu nebo dva body či vrcholy. V případě potřeby klepněte na Obrátit směr deformace PM_reverse_direction.gif.
Pokud se nezobrazí náhled povrchového tlaku, klepněte na Obrátit směr deformace PM_reverse_direction.gif. Nezdařené deformace povrchovým tlakem často způsobuje Směr tlaku.
Zobrazit náhled Zobrazí náhled výsledků pomocí drátového (volba nezaškrtnuta) nebo stínovaného (volba vybrána) pohledu. Abyste zvýšili výkon u velkých a složitých modelů, tuto volbu nezaškrtávejte, dokud neprovedete všechny výběry.

Deformace oblasti

select_face_planar.png Další plochy pro deformaci Umožňuje přidat určité plochy k deformaci. Deformovány jsou jen vybrané plochy. Pokud nejsou vybrány žádné plochy, bude ovlivněno celé tělo.
push - top faces selected.gif
Vyberte tělo nástroje a horní plochy cílového těla pro Další plochy pro deformaciselect_face_planar.png
push - top faces def only 1.gif push - top faces def only 2.gif
Povrchový tlak ovlivňuje jen horní plochy. Spodní plochy nejsou ovlivněny.
Tlačítko solid_bodies.png Těla k deformaci Cílové tělo Určuje těla pro deformaci pomocí těla pro obrábění. Celé tělo je ovlivněno vždy, když tělo pro obrábění protíná cílová těla, nebo vytváří relativní posun v případě, že těla pro obrábění neprotínají cílová těla.

Následující příklad zobrazuje výsledky použití Těla pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png oproti Další plochy pro deformaci select_face_planar.png.

SP body push + tool.gif
Tělo nástroje PM_tool_body_Deform.gifTěla pro deformaciTlačítko solid_bodies.png (cílové tělo)
SP face push.gif
Vybrán povrchový tlak s volbou Další plochy pro deformaciselect_face_planar.png (horní plocha)
SP body push.gif
Povrchový tlak s vybraným celým tělem pro Těla pro deformaciTlačítko solid_bodies.png a nevybranými plochami u volby Další plochy pro deformaciselect_face_planar.png
PM_tool_body_Deform.gif Tělo pro obrábění Nastaví používané tělo pro obrábění k deformaci Těl pro deformaci Tlačítko solid_bodies.png (cílová těla). Ze seznamu vyberte předem definované tělo pro obrábění: Elipsa,, Elipsoid,, Mnohoúhelník,, Obdélník,, Koule. K nastavení velikosti těla pro obrábění použijte popis v grafické ploše. Chcete-li použít vytvořené tělo pro obrábění, zvolte v seznamu položku Vybrat tělo a vyberte jej v grafické ploše.
deform_radius.png Odchylka deformace Určuje hodnotu poloměru podobného zaoblení pro oblast, kde tělo pro obrábění protíná cílové plochy nebo těla.
Následující příklad znázorňuje, jak Odchylka deformacedeform_radius.png ovlivňuje deformaci povrchovým tlakem.
push - large dev value.gif
Odchylka deformacedeform_radius.png s velkou hodnotou používající průhledný kužel jako Tělo nástroje PM_tool_body_Deform.gif
push - small dev value.gif
Odchylka deformacedeform_radius.png s malou hodnotou používající stejný průhledný kužel jako Tělo nástrojePM_tool_body_Deform.gif

Poloha těla pro obrábění

Tyto volby umožňují změnit polohu těla pro obrábění zadáním přesných číselných hodnot. Tato metoda je daleko přesnější než použití triády.

PM_DeltaX.gifPM_DeltaY.gifPM_DeltaZ.gif Delta X,, Y,, Z Přesune tělo pro obrábění podél osy X, Y a Z.
PM_angle_x.gifPM_angle_Y.gifPM_angle_Z.gif Úhel rotace Otočí tělo pro obrábění kolem osy X, Y nebo Z a počátku rotace.
arc_cen_x.pngarc_cen_y.pngarc_cen_z.png Počátek rotace Umístí střed rotace, který reprezentuje triáda triad_deform.gif v grafické ploše.

Možnosti tvaru

PM_deform_shape accuracy.gif Přesnost tvaru Ovládá kvalitu povrchu. Výchozí kvalita nemusí být pro zakřivené oblasti dostatečná. Zvýšíte-li přesnost posunutím posuvníku doprava, můžete zvýšit úspěšnost prvku pro deformaci. Posouvejte posuvník jen podle potřeby, protože zvýšením přesnosti povrchu se sníží výkon.


Vyjádřete svůj názor na toto téma

SOLIDWORKS uvítá vaše názory ohledně prezentace, přesnosti a obsahu dokumentace. Pomocí níže uvedeného formuláře zašlete komentáře a doporučení k tomuto tématu přímo dokumentačnímu týmu. Dokumentační tým nebude odpovídat na otázky související s technickou podporou. Klepnutím zde získáte informace o technické podpoře.

* Povinné

 
*Email:  
Předmět:   Váš názor na témata nápovědy
Stránka:   Možnosti deformace – povrchový tlak
*Komentář:  
*   Prohlašuji, že jsem si přečetl/a a souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů, podle kterých bude společnost Dassault Systèmes zpracovávat moje osobní údaje

Tisk tématu

Zvolte rozsah, který se má tisknout:
x

Zjistili jsme, že používáte starší verzi prohlížeče než je Internet Explorer 7. Pro optimální zobrazení vám doporučujeme, aby jste upgradovali na Internet Explorer 7 nebo novější.

 Příště tuto zprávu nezobrazovat
x

Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05

Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu.

Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.