Konstrukcje spawane - Lokalizacje plików dla dostosowanych profili

Domyślną lokalizacją dla profili konstrukcji spawanych jest katalog_instalacyjny\language\weldment profiles.

Struktura podfolderu w obrębie folderu weldment profiles (profile konstrukcji spawanych) decyduje o wyborach jakie pojawia się w menedżerze właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny.

Pole Wybór menedżera właściwości PropertyManager i odpowiadający folder w Eksploratorze Windows i struktura pliku są ustawione w następujący sposób:
  • główny, folder. Zawiera jeden lub więcej folderów standardów. W poniższym przykładzie weldment profiles jest folderem głównym i zawiera dwa foldery standardów (ansi inch i iso). W menedżerze właściwości PropertyManager nazwa każdego folderu standardu pojawi się jako wybór w polu Standard.
  • foldery standardu. Zawierają foldery typu, na przykład kątownik stalowy, ceownik C, rura grubościenna itd. W menedżerze właściwości PropertyManager po wybraniu Standardu, nazwy podfolderów typu pojawią się na liście Typ.
  • foldery typu. Zawierają jedną lub więcej części operacji z biblioteki. Po wybraniu typu w menedżerze właściwości PropertyManager nazwy części operacji z biblioteki pojawiają się w polu Rozmiar.
Menedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny i Eksplorator Windows:
weldments_PMandWin.gif