Przechowywanie dostosowanych profili w oddzielnej strukturze folderów

Jeżeli chcemy umieścić nasze profile w oddzielnej lokalizacji, możemy utworzyć oddzielną strukturę folderów a następnie określić je jako lokalizacja pliku profili konstrukcji spawanej.

Aby przechowywać dostosowane profile w oddzielnej lokalizacji, należy:

 1. W Eksploratorze Windows utworzyć dostosowaną strukturę folderów dla naszych profili konstrukcji spawanych. Utworzyć folder główny, jeden lub więcej folderów standardu i jeden lub więcej folderów typu, jak opisano w Konstrukcje spawane - Lokalizacje plików dla dostosowanych profili.
  Folder główny może zostać utworzony w dowolnym miejscu.Na przykład możemy utworzyć go w katalog_instalacyjny\data (gdzie zlokalizowany jest domyślny folder profili konstrukcji spawanych weldment profiles) lub w innej lokalizacji na naszym twardym dysku, na innych twardych dyskach na naszym systemie lub na innych komputerach w sieci.
 2. W SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików . Wybrać Profile konstrukcji spawanych w Pokaż foldery dla .
  Bieżąca ścieżka katalogu dla profili konstrukcji spawanych pojawi się w części Foldery.
 3. Kliknąć Dodaj i przejść do folderu głównego, który właśnie utworzyliśmy.
 4. Kliknąć OK.
  ścieżka katalogu do folderu głównego zostanie dodana do listy Foldery.
 5. Wykonać jedną z poniższych czynności w poprzedniej ścieżce katalogu, która wciąż istnieje na liście Foldery:
  • Zostawić poprzednią ścieżkę katalogu jak jest i kliknąć OK.

   Pliki z poprzedniej ścieżki katalogu i nowej ścieżki katalogu pojawią się jako wybory w menedżerze właściwości PropertyManager.

  • Kliknąć poprzednią ścieżkę katalogu, kliknąć Usuń a następnie kliknąć OK.

   Poprzednia ścieżka katalogu zostanie usunięta z pola Foldery i jej pliki nie pojawią się jako wybory w menedżerze właściwości PropertyManager.

  Następnym razem kiedy będziemy tworzyć człon konstrukcyjny nasze dostosowane profile pojawią się jako wybory w menedżerze właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny.