Przechowywanie dostosowanych profili w istniejącej strukturze folderów

Możemy przechowywać dostosowane profile w strukturze folderów podanej przez SOLIDWORKS lub możemy utworzyć oddzielną strukturę folderów.

Aby przechować dostosowane profile w istniejącej strukturze folderów, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Dodać nową część profilu do któregokolwiek z folderów typu.
  Na przykład możemy przechować dostosowaną część profilu w folderze square tube (rura kwadratowa), który jest podfolderem folderu iso.
  W menedżerze właściwości PropertyManager, po wybraniu W menedżerze właściwości PropertyManager, kiedy wybierzemy w w części i i w w , nazwa dostosowanej części profilu pojawi się jako jeden z wyborów w , nazwa naszej dostosowanej części profilu pojawi się jako jeden z wyborów w części .
 • Dodać nowy folder typu w istniejącym folderze standardu i umieścić naszą dostosowaną część profilu w nowym folderze typu.
  Na przykład w folderze iso utworzyć folder nazwany specjalne.Następnie umieścić dostosowane części profilu w folderze specjalne.
  W menedżerze właściwości PropertyManager, po wybraniu W menedżerze właściwości PropertyManager, kiedy wybierzemy w w , , pojawi się jako jeden z wyborów w pojawi się jako jeden z wyborów w części . Po wybraniu specjalne w Typ, nazwy dostosowanych części profili pojawią się w Rozmiar.
 • Dodać nowy folder standard w folderze weldment profiles (profile konstrukcji spawanych), utworzyć folder typu w folderze standardu i umieścić naszą dostosowaną część profilu w folderze typu.
  Na przykład w folderze weldment profiles utworzyć folder nazwany Moje specjalne.W folderze Moje specjalne utworzyć foldery nazwane Moja rura i Moja rura kwadratowa.Następnie umieścić dostosowane części profilu w Moja rura i Moja rura kwadratowa.
  W menedżerze właściwości PropertyManager Moje specjalne pojawi się jako jeden z wyborów w części Standard.Kiedy wybierzemy Moje specjalne, Moja rura i Moja rura kwadratowa pojawią się w części Typ.Kiedy wybierzemy Moja rura lub Moja rura kwadratowa, nazwy dostosowanych części profili pojawią się w Rozmiar.