Dodatkowe operacje widoków przekrojów w rysunkach

Można tworzyć:
  • Widoki przekroju widoków przekroju. Nowy przekrój jest obliczany z pierwotnej bryły modelu i jego widok jest aktualizowany, jeżeli model ulegnie zmianie.
  • Widoki przekroju z rozstrzelonych widoków ortogonalnych (przód, prawa strona, lewa strona, góra, dół i tył).
  • Częściowe przekroje perspektywiczne, które tworzą przekrój w w widokach poglądowych (izometrycznych, aksonometrycznych trójwymiarowych, aksonometrycznych dwuwymiarowych).

Można pokazywać ukryte krawędzie w widokach przekrojów.

Widoki przekroju można rozwinąć w drzewie operacji FeatureManager, aby wszystkie komponenty i operacje były dostępne.

Można dodawać wymiary do linii przekroju bez edytowania szkicu linii przekroju. Możemy tworzyć wymiary pomiędzy liniami przekroju a inną linią lub krawędzią. Można również dodać wymiary do widoku rodzica, aby zakotwiczyć linię przekroju. Można wówczas ukryć wymiar przy pomocy Ukryj/pokaż adnotacje.


section_line_dimension.gif

Można dokonać wstępnego wyboru elementów szkicu, które należą do arkusza rysunku, aby utworzyć widoki przekroju. Elementy szkicu nie muszą należeć do istniejącego widoku rysunku.

Kiedy tworzymy widok przekroju (lub przekroju łamanego wyprostowanego) rysunku złożenia, możemy:
  • Określić odległość przecięcia widoku przekroju tak że nie jest przecięty cały widok rysunku (nie dostępne dla widoków przekroju łamanego wyprostowanego).
  • Wykluczyć wybrane komponenty.
  • Wykluczyć łączniki (pozostawia większość elementów wstawionych z SOLIDWORKS Toolbox lub zaprojektowanych jako łącznik nieprzeciętych).
  • Kontrolować autokreskowanie tak, aby przylegające komponenty miały naprzemienne wzory kreskowania.
  • Zmienić orientację widoku na izometryczny.

Można przenieść strzałkę przekroju przeciągając ją. Mona przenieść każdą strzałkę niezależnie.


section_arrow_move.gif

Można zmienić rozmiar i pozycję linii przekroju przeciągając ją. Jeżeli użyliśmy relacji geometrycznych podczas szkicowania linii przekroju, relacje te mogą zapobiec zmianie pozycji linii przekroju. Na przykład jeżeli linia przekroju jest wspólna ze środkiem otworu, nie można zmienić pozycji linii przekroju. Aczkolwiek linia przekroju zostanie przeniesiona jeżeli przeniesiony zostanie otwór.

Można utworzyć obrócone widoki przekroju jeżeli narzędzie Widok przekroju nie jest odpowiednie. Można również połączyć widok przerwania z co najmniej jednym widokiem przekroju, aby utworzyć obrócony widok przekroju.

Można wyciąć i wkleić widok przekroju do arkusza innego niż widok rodzica.

Można ustawić opcję, aby ponownie używać liter z usuniętego widoku w rysunku bez ręcznego przypisywania liter w widokach.