Częściowe przekroje perspektywiczne złożenia

Można utworzyć częściowe przekroje perspektywiczne złożenia, aby ukazać wewnętrzne szczegóły widoków rysunków (takie jak izometryczne, aksonometryczne trójwymiarowe i aksonometryczne dwuwymiarowe).

Można utworzyć częściowe przekroje perspektywiczne złożenia używając serii procedur w dokumencie złożenia i rysunku. Rzeczywisty widok jest widokiem modelu, zwykle w orientacji izometrycznej.

Aby utworzyć częściowe przekroje perspektywiczne złożenia, należy:

 1. W złożeniu:
  1. Utworzyć nową konfigurację.
   Częściowy przekrój perspektywiczny złożenia wymaga, aby wycięcia były utworzone w części lub złożeniu używanym w widoku. Zwykle tworzymy konfiguracje dla wycięć używanych tylko przez widok.
  2. Należy utworzyć operację złożenia poprzez naszkicowanie na ścianie złożenia i użycie Wstaw > Operacja złożenia > Wycięcie > Wyciągnięcie .
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager Wytnij-wyciągnięcie, w części Zakres operacji, wybrać komponenty do wycięcia przez operację złożenia.
 2. W rysunku:
  1. Wstawić nazwany widok złożenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Dodawanie nazwanych widoków.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy widok rysunku i kliknąć Właściwości.
  3. W oknie dialogowym Właściwości widoku rysunku, w części Informacje o konfiguracji, wybrać Użyj nazwanej konfiguracji i wybrać konfigurację do wyświetlenia.
  4. Dodać kreskowanie dla przeciętych ścian za pomocą Kreskowanie/wypełnienie obszaru .