Wstawianie widoku przekroju z odsunięciem

Aby wstawić widok przekroju z odsunięciem, należy najpierw wstawić linię wycięcia, a następnie dodać odsunięcie.

Aby wstawić linię wycięcia, należy:

 1. W widoku rysunku kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif (pasek narzędzi Rysunek) lub kliknąć Wstaw > Widok rysunku > Przekrój.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju kliknąć Przekrój.
 3. W Linia wycięcia usunąć wybór opcji Automatycznie uruchom widok przekroju.
 4. Wybrać linię wycięcia, przesunąć ją do pokazanej lokalizacji i kliknąć.
  W zależności od typu linii wycięcia konieczne może być wykonanie kilku kroków. Patrz Wstawianie widoku przekroju, aby uzyskać więcej informacji.
 5. Po umieszczeniu w widoku rysunku linii wycięcia zostanie wyświetlone okno podręczne Widok przekroju.
  sectionxpert-popup.png

  Użyć okna podręcznego Widok przekroju, aby dodać odsunięcia do widoku przekroju.

Odsunięcie łuku

Aby wstawić odsunięcie łuku, należy:

 1. W oknie podręcznym Widok przekroju kliknąć sectionxpert-arc-offset.png.
 2. Przemieścić wskaźnik sectionxpert-pointer.png do lokalizacji pierwszego punktu łuku i kliknąć.
  Punkt ten musi znajdować się na linii wycięcia.
 3. Przemieścić wskaźnik do lokalizacji drugiego punktu łuku i kliknąć.
 4. Kliknąć , aby zamknąć okno podręczne Widok przekroju.
 5. Przeciągnąć podgląd do lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.

Pojedyncze odsunięcie

Aby dodać pojedyncze odsunięcie, należy:

 1. W oknie podręcznym Widok przekroju kliknąć sectionxpert-single-offset.png.
 2. Przesunąć wskaźnik sectionxpert-pointer.png do lokalizacji i kliknąć, aby wybrać pierwszy punkt odsunięcia.
 3. Przesunąć wskaźnik do lokalizacji i kliknąć, aby wybrać drugi punkt odsunięcia.
 4. Kliknąć , aby zamknąć okno podręczne Widok przekroju.
 5. Przeciągnąć podgląd do lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.

Odsunięcie z wrębem

Aby dodać odsunięcie z wrębem, należy:

 1. W oknie podręcznym Widok przekroju kliknąć sectionxpert-notch-offset.png.
 2. Przesunąć wskaźnik sectionxpert-pointer.png do lokalizacji i kliknąć, aby wybrać pierwszy punkt wrębu.
  Punkt ten musi znajdować się na linii wycięcia.
 3. Przesunąć wskaźnik do lokalizacji i kliknąć, aby wybrać szerokość wrębu.
  Punkt ten musi znajdować się na linii wycięcia.
 4. Przesunąć wskaźnik do lokalizacji i kliknąć, aby wybrać głębokość wrębu. Pojawi się okno podręczne Widok przekroju.
  Na tym etapie można w razie potrzeby dodać do widoku dodatkowe odsunięcia.
 5. Kliknąć , aby zamknąć okno podręczne Widok przekroju.
 6. Przeciągnąć podgląd do lokalizacji i kliknąć, aby umieścić widok przekroju.