Częściowe przekroje perspektywiczne

Częściowy przekrój perspektywiczny tworzy przekrój w widoku poglądowym (izometryczny, aksonometryczny trójwymiarowy, aksonometryczny dwuwymiarowy). Metoda ta polega na konfiguracjach części.

Aby utworzyć częściowy przekrój perspektywiczny, należy:

 1. W części:
  1. Utworzyć nową konfigurację dla widoku częściowego przekroju perspektywicznego.
  2. Przeciąć część tak jak powinna wyglądać w widoku rysunku.
  3. Wygasić operację przecięcia we wszystkich innych konfiguracjach.
 2. W rysunku:
  1. Utworzyć widok modelu części przy użyciu konfiguracji utworzonej dla częściowego przekroju perspektywicznego.
  2. Dodać kreskowanie dla przeciętych ścian.