2D řezy

2D řezy vytváříte ze 3D geometrií, nebo můžete k určení těl potřebných pro analýzu použít rovinné plochy nebo skici na rovině řezu. K vytvoření řezu lze použít PropertyManagera2D zjednodušení.

Řezy objemy

Ve 2D režimu můžete vytvářet těla rozdělením objemů pomocí roviny řezu.

Pro příklad rovinného napětí disku (viz níže) použijte k získání 2D modelu z 3D geometrie horní rovinu.

3D model 2D řez

Pro osově souměrný příklad spojení šroubu a matice vyberte libovolnou rovinu, která tvoří řez objemem a osou otáčení.

Hlava šroubu a závity spirály nejsou vymodelovány.
3D model 2D řez

Používání rovinných ploch nebo skic

Při vytváření 2D řezů můžete vytvářet rovinná povrchová těla nebo skici na rovině řezu.

Příklad znázorňuje test tříbodovým ohybem na rovině pod rovinou deformace, s povrchovými těly vytvořenými na rovině řezu.