Příklady možností zjednodušení

Tabulka ukazuje několik příkladů, kdy je možné použít možnosti Napětí v rovině, Namáhání v rovině nebo Souměrné v ose.

Možnosti zjednodušení Příklady
Rovinné napětí Otáčení klíče k utažení šroubu

Jiné příklady zahrnují tenké desky pod tlakem, podpěru pod rozloženým zatížením, nasazovací plastové svorky a volný povrch hřídelí v torzi.

Rovinná deformace Trubka pod vnitřním tlakem

Mezi další příklady patří hráz pod tlakem vody, tunel pod tlakem nebo válcování plechů.

Souměrný podle osy Analýza napětí na dotýkajících se závitech sestavy šroubu a matice s předpoklady

Mezi další příklady patří talkové nádoby vystavené vnitřnímu tlaku, válec pod vnějším nebo vnitřním tlakem a některé problémy při konstrukci turbín.