Vytváření 2D řezu

Zvolíte typ možnosti 2D zjednodušení, která se bude používat, vytvoříte 2D řez a definujete hloubku řezu nebo osu symetrie.

 1. V PropertyManageru 2D zjednodušení pod položkou Typ vyberte jednu z následujících možností:

  Rovinné napětí

  Tuto možnost použijte pro tenká lineární vysunutí, kde jedna z kót těl je mnohem menší než ty dvě ostatní. Síly působící kolmo na rovinu musí být zanedbatelné. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.

  Rovinná deformace

  Tuto možnost použijte pro hrubá lineární vysunutí, kde jedna z kót těl je mnohem větší než ty dvě ostatní. V kolmém směru roviny řezu se tělo nedeformuje a síly se nesmí lišit. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.

  Vysunutý

  Tuto možnost použijte k definování konstantních tepelných zatížení podél směru vysunutí. Tato možnost je dostupná jen pro teplotní studie.

  Souměrný podle osy

  Používejte tuto možnost, když jsou geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky symetrické podle osy.

 2. Vyberte referenční rovinu pro Rovinu řezu surface.png .
  Používáte-li objemy, vybraná rovina řezu by měla protínat těla. Používáte-li rovinné plochy nebo skici, měly by ležet na rovině řezu.
 3. Pro Hloubka řezu dim_lin_t1.png zadejte hodnotu. Tato možnost je dostupná pouze pro analýzy Rovinné napětí, Rovinná deformace a Vysunutý.
  Toto je hodnota tloušťky kolmé na rovinu řezu.
 4. Jako Osa symetrie vyberte referenční osu a vyberte Použít druhou stranu, abyste otočili řezy o 180° kolem osy. Tyto možnosti jsou dostupné jen pro typ analýzy Souměrný podle osy.
  Toto je osa, podle níž jsou geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky symetrické.
 5. Klepněte na .