Zobrazení výsledků

Po spuštění studie 2D zjednodušení můžete vytvořit obrázek výsledků ve 3D.

  1. Ve stromu studie simulace poklepejte ve složce Výsledky na stávající obrázek nebo vytvořit nový obrázek.
  2. Klepněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte Zobrazit jako 3D obraz.
    U typů napětí v rovině, namáhání v rovině a vysunutého zjednodušení se výsledky vysunují podél hloubky části. U typu analýzy souměrné s osou jsou výsledky otočeny o 330º kolem osy symetrie.

    Případně je možné ve funkci PropertyManager výsledného obrázku v části Upřesňující možnosti vybrat možnost Zobrazit jako 3D obraz.

Pro předpoklady rovinného napětí a deformace jsou výsledky stejné pro všechny průřezy rovnoběžné s rovinou řezu.
Obrázek výsledků ve 2D Obrázek výsledků ve 3D
Pro předpoklad osové souměrnosti jsou výsledky stejné pro všechny průřezy kolem osy otáčení.
Obrázek výsledků ve 2D Obrázek 3D výsledků (otočený o 200°)