Omezení studií 2D zjednodušení

Nastavení analýzy 2D zjednodušení je podobné nastavení jakékoliv jiné studie.

Tabulka obsahuje omezení při používání analýzy 2D zjednodušení.

Prvek Nedostupné možnosti
Těla Zpevnit, Upevnit, Nastavit jako vzdálenou hmotu, Nastavit jako vzdálenou zátěž.
Spojení Spojení - pružina, čep, šroub, bodový svar, lemový svar, spojka a pevné spojení.
Kontaktní sady Virtuální stěna.
Pro tepelné studie nejsou k dispozici žádné kontaktní sady.
Uchycení Elastická podpora, ložiskové uchycení a uzemněný šroub. Nemůžete používat záložku Rozdělení k aplikování uchycení na řez.
Externí zatížení Účinky proudění, vzdálené zatížení/hmota a rozptýlená hmota. Záření nelze použít u teplotních studií. Záložku nelze použít Rozdělení k aplikaci zatížení na část plochy.
Ortotropní materiály U osově symetrických 2D problémů nelze vybrat osu jako referenční geometrii pro definici ortotropních směrů materiálu. Jako referenční geometrii lze použít pouze rovinu.
Mezi 2D studiemi stejného typu můžete přetahovat funkce (uchycení, zatížení, kontakty, síť, materiál).
Možnost velkého posunu není pro lineární statické studie 2D dostupná