PropertyManager Diagnostiky importu

Diagnostika importu opravuje importované modely.

Postup otevření správce PropertyManager Diagnostika importu:

S otevřeným modelem klepněte na položku Diagnostika importu (panel nástrojů Nástroje) nebo Nástroje > Analýzy > Diagnostika importu.

 • Zprávy uvedené ve správci PropertyManager vám sdělí status modelu a výsledky operací.
 • Vyberte plochu nebo mezeru ze seznamu, čímž se zvýrazní závada v grafické ploše.
 • Popisy vysvětluji závadu (například Samoprotínající se plocha).
 • Můžete přidat plochy to seznamu ploch, aby je příkaz Pokus opravit všechny zjednodušil.

Chcete-li opravit model:

 1. Klepněte na Pokus opravit všechny.
 2. Pokud ještě stále existují nějaké závady, opravte nejprve chybné plochy. Pravým tlačítkem klepněte na plochu v seznamu a vyberte příkaz z nabídky.
 3. Opravte mezery jako poslední. Pravým tlačítkem klepněte na mezeru v seznamu a vyberte příkaz z nabídky.
 4. Po provedení všech oprav klikněte na .

Analýza problému

Chybné plochy [n]

Je nahlášen počet chybných ploch. Když jsou plochy opraveny, ikona se změní na , nebo jsou plochy odstraněny ze seznamu a číslo závad se snižuje. V grafické ploše vyberte plochu, kterou chcete přidat do seznamu. I když plocha není chybná, diagnostická procedura může zjednodušit její geometrii.

Plocha<n>. Chybné plochy jsou číslovány postupně.

Když klepnete pravým tlačítkem na plochu, můžete vybrat následující:

Oprava plochy

Odstranit plochu

Pokud plocha obsahuje mnoho závad, můžete ji odstranit a do mezery vložit novou plochu.

Znovu zkontrolovat plochu

Diagnostikujte pouze tuto plochu a zobrazte výsledky.

Informace o chybách

V dialogovém okně se zobrazí popis..

Zoom na vybrané

Doplněk zoomu na vybrané

Zoom na opačnou stranu chybné plochy.

Barva

V dialogovém okně upravte barvu vybrané plochy.

Odstranit plochu ze seznamu

Mezery mezi plochami [n]

Mezery jsou očíslovány postupně a je nahlášen počet stran.

Plocha<n>. Chybné plochy jsou číslovány postupně.

Když klepnete pravým tlačítkem na mezeru, můžete vybrat následující:

Uzavřít mezeru

Pokusí se přizpůsobit plochy okolo mezery, nebo vloží novou plochu na místo mezery.

Odebrat mezeru

Odebere každou plochu přilehlou k mezeře.

Zoom na vybrané

Doplněk zoomu na vybrané

Zoom na opačnou stranu mezery.

Nastavit uzavření mezery

Nástroj pomocí něhož můžete ručně opravit mezery. Mezery mohou obsahovat přídavky.

Práce se správcem PropertyManager Diagnostika importu

Obecný přístup k práci se správcem PropertyManager Diagnostika importu je následující:

 1. Klepněte na Pokus opravit všechny.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na plochu v seznamu a zvolte příkaz.
 3. Pravým tlačítkem klepněte na mezeru v seznamu a zvolte příkaz nebo nástroj Uzavírat mezeru.

Práce s funkcí Uzavírat mezeru

Chcete-li použít nástroj Uzavírat mezeru:

 1. Pravým tlačítkem klepněte na mezeru v seznamu a vyberte Uzavírat mezeru.
 2. V grafické ploše přetáhněte ovladač hrany mezery s ukazatelem na stranu další hrany (ne ovladače).

 3. Když se výchozí hrana přemění na zelenou, klepněte pravým tlačítkem do grafické plochy, nebo ve správci PropertyManager a vyberte Dokončit uzavíraní mezery.