Nativní formát DXF/DWG

Můžete importovat celé listy souboru DWG v nativním formátu do listů výkresů SOLIDWORKS jen pro zobrazení, což umožňuje přímé zobrazení a tisk původních entit souboru DWG uvnitř dokumentů výkresů SOLIDWORKS. Tyto listy je možné zobrazit, posunout, změnit jejich měřítko a vytisknout. K dispozici jsou jen ovládací prvky týkající se zobrazení.

Funkčnost nativního formátu zefektivňuje import a prohlížení. Pokud máte velký schématický výkres, který chcete vložit jako odkaz do dokumentu výkresu SOLIDWORKS, nativní formát odstraňuje nutnost převést entity dokumentu schématického výkresu. Když tisknete výkres SOLIDWORKS, vytištěný dokument bude obsahovat všechny prvky listu v nativním formátu.

Když otevíráte dokument výkresu SOLIDWORKS, který obsahuje data souboru DWG v nativním formátu, otevře se DXF/DWG správce PropertyManager a v záhlaví aplikace SOLIDWORKS se objeví (Nativní DXF/DWG).

Import souboru DWG v nativním formátu

Chcete-li importovat soubor DWG v nativní formátu:

  1. Otevřete soubor DWG.
  2. V dialogovém okně DXF/DWG import:
    1. Vyberte Zapustit jako list v nativním formátu DXF/DWG.
    2. Vyberte Připojit k původnímu souboru pro zachování odkazu na zdrojový soubor.
  3. Klepnutím na Další přejdete k nastavení možností v okně Mapování hladin výkresu nebo klepněte na Dokončit a soubor importujte.
  4. Pokud jste vybrali Další, znovu klepněte na Další a nastavte možnosti v okně Nastavení dokumentu nebo klepněte na Dokončit a soubor importujte.
  5. Ve správci PropertyManager nastavte hodnoty pro správu odkazů. Použijte PropertyManager k aktivaci a správě všech vnějších odkazů mezi listem v nativním formátu a jeho zdrojovým souborem DWG.
  6. Klepněte na .