Import souborů sítě

Můžete importovat naskenovaný soubor s daty sítě do softwaru SOLIDWORKS bez použití doplňkového modulu ScanTo3D. Software importuje soubor a příslušná data sítě do objemu nebo povrchového těla.

Software SOLIDWORKS dokáže importovat a vytvářet více objemových těl ze souboru sítě, když je síť zavřená. Pokud síť není zavřená, možnost Importovat jako objemové tělo automaticky vytvoří povrchová těla pro všechna těla, která nelze importovat jako objemová těla.

Můžete použít texturu a vzhled na soubory sítě, které importujete do SOLIDWORKS jako grafická těla.

Můžete vybrat převedené plošky, svislé plošky a hrany plošek a odkazovat na ně. Rovněž můžete uchovávat síť v SOLIDWORKS jako model BREP, který umožňuje grafické zobrazení modelu sítě.

Software rovněž může vykreslit importovaná grafická těla společně s objemovými a povrchovými těly.

Postup importu souborů sítě:

 1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
 2. V dialogu Otevřít v části Soubory typu vyberte Soubory sítě(*.stl, *.obj;*.off;*.ply;*.ply2).
  Rovněž můžete importovat formáty *.3MF a *.wrl jako grafická těla, objemová těla a povrchová těla.
 3. Klepněte na Možnosti.
 4. V dialogu Možnosti systému nastavte Importovat jako u jedné z možností:
  • Objemové tělo
  • Povrchové tělo
  • Pouze grafika
 5. V části Možnosti těla sítě vyberte jednu nebo obě následující možnosti objemového nebo povrchového těla a pak klikněte na OK:
  • Vytvořit těla sítě omezené jednotlivými plochami
  • Seskupit plošky do ploch

   Pokud vyberete Seskupit plošky do ploch, software se pokusí seskupit plošky sítě do ploch, které lze vybrat.

 6. V dialogu Možnosti systému klikněte na OK.
 7. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte požadovaný soubor a klepněte na Otevřít.
  Soubor se importuje.
Když si zobrazíte soubor sítě v režimech zobrazení HLR, HLV a drátový režim, zobrazí se plošky. V režimu stínovaný s hranami se na importované síti zobrazí plošky.